Nereye Dergisi
Arkeoloji, Tarih, Gezi, Seyahat ve Yaşam Kültürü Dergisi

Kazak Afsuncular: Ukrayna’nın Gizemli ve Büyülü Savaşçı Topluluğu

Sıcak çubuklara dayanabilir, hava koşullarını değiştirebilir ve kale kapılarını çıplak elleriyle açabilirlerdi. Tekne zeminlerinde sanki denizdeymişcesine süzülebilir nehirleri kilimlerin üzerinde geçebilir (uçan halı hikayesine benziyor) ve kendilerini bozkırın bir yerinden diğerine aniden ışınlayabilirlerdi.

Uçan Halı, Rus folklör kahramanı Ivan Tsarevich’in bir tasviri
4 3.004

Neredeyse herkes, Japon Ninjaları ve Çinli Şaolin keşişlerini bilir. Onların dövüş becerileri Hollywood’da iyi tanıtılıyor. Bununla birlikte pek az kişi Avrupa’da bir zamanlar yetenekleri Japon Ninjalarından ya da Şaolin keşişlerinden aşağı kalmayan; hatta muhtemelen onları aşabilecek askerlerinde var olduğunu bilir. Bu savaşçılara Kazaklar deniliyordu ve onların savaş becerileri sihir kullanmayı da içeriyordu.

Ninjalar Hakkında Merak Ettiklerinizi Burada Bulabilirsiniz

Zaporojya Siçi , (yeniden inşa edilmiş Müze) 16 yy Zaporojya Ordusu Karargahı

Kazak Afsuncular Kimdir?

16.yy’da günümüz Güney Ukrayna bölgesinde, Zaporojya Ordusu olarak adlandırılan bir organizasyon oluşturuldu; karargahları Dinyeper nehri üzerindeki bir kaleydi; buraya Zaporojya Siçi deniliyordu.

Üyeleri, o zamanlar Ulusal Çavdar Topluluğu olarak bilinen Polonya’nın bir parçası olan Ukrayna nüfusunun çeşitli sosyal tabakalarından alınmıştır. Politik yapısı büyük ölçüde Karayip Korsanları topluluğunu anımsatan demokratik olarak düzenlenmiş bir topluluktu. Ana meslekler avlanma, balıkçılık, ticaret, ve Kırım Hanı’nın tebaası olarak Osmanlı İmparatorluğu’na deniz seferleri yapmaktı. Topluluk, aynı zamanda, Moskova Krallığı’na ve İsveç’e karşı yürüttülen askeri kampanyalara nadiren katılmasına rağmen, Milletler Topluluğu’na karşı isyanların düzenlenmesine katılmıştır. Kendilerine “Kazaklar” dediler, bu da Türkçeye “özgür insanlar” olarak çevriliyor.

Zaporojya Siçi topraklarında yaşayan bu Kazaklar arasında, Kazak-Büyücüler olarak adlandırılan sihirli yetenekleri olduğu söylenen bazı kişiler de vardı. Halk hikayelerine göre, bu insanlar efsaneleri doğuran gerçek savaş sihirbazlarıydı. Bununla birlikte, modern fantazi savaşçıların aksine, şimşekler fırlatmıyorlardı yada değneklerinden ateş püskürtmüyorlardı. Onların silahları ve yetenekleri biraz farklıydı.

Ukrayna Hakkında Merak Ettiklerinizi Burada Bulabilirsiniz

Şehir Müzesinde Zaporojya Siçi planı modeli

Kazak Afsuncuların Özel Yetenekleri

Halkın hayal gücüne göre, Kazaklar hazineleri bulma ve saklama, büyüyle yaraları iyileştirme ve kurşunlardan kaçma ve onları yakalama yetilerine sahiptiler. Sıcak çubuklara dayanabilir, hava koşullarını değiştirebilir ve kale kapılarını çıplak elleriyle açabilirlerdi. Tekne zeminlerinde sanki denizdeymişcesine süzülebilir nehirleri kilimlerin üzerinde geçebilir (uçan halı hikayesine benziyor) ve kendilerini bozkırın bir yerinden diğerine aniden ışınlayabilirlerdi. Psikoterapi biliyor, bitkisel tedaviyi anlıyorlardı ve aynı zamanda hipnoz sanatına da hakimlerdi. Kazakların katlandığı süper insan beden eğitimi ve daha fazlası hakkında da iddialar vardı.

Kökenleri Nedir?

Kazak afsuncuların nasıl hayat bulduğu bilinmiyor. Birçokları, Kazak efsanesinin antik büyünün Slavic Yazykh rahiplerinden geldiğine inanıyor. Söylenildiğine göre, Prens Büyük Vladimir M.S. 988’de Slav paganizminden hristiyanlığa geçtikten ve Kiev Rusları’nı(1) Hıristiyanlaştırdıktan sonra, rahipler prensin Bizans’tan yabancı bir dini kabul etmemesi gerektiğini düşündüler ve savaş lordlarının konuşlandığı steplere kaçtılar; şürekalarına dövüş sanatları öğrettiler.

Bununla birlikte, her ne kadar Azak Denizi ve Tuna Nehri arasındaki steplerde başıboş bir Slav nüfusu olan Brodnici (brodŭ) ve bazı kesimlerce Zaporojyalı Kazakların prototipi sayılan ve Rus prenslerinin iç savaşlarına ve Macaristan ve Bulgaristan seferlerinde Türk göçebe kabilesi Kumanlara katılmış Berladnici varlığı olsa da, bu spekülasyonlar herhangi bir tarihsel ya da arkeolojik temele sahip değildir. Ancak bu grup Prens Vladimir’den iki yüzyıl sonra tarih sahnesine çıkmıştır ve tarihlerinde paganizm inancına sahip olduklarına yada liderleri arasında büyücüler veya pagan rahipleri olduğuna dair bir bilgi bulunmamaktadır. Büyük olasılıkla, sosyal eşraftan insanlardı veya topraklarından stebin güneyine kaçmış sürgün prenslerdi ve muharip birliklerde birleşerek paralı askerler olarak çatışmalara katılıyorlardı. Sıklıkla Rus prensleri ve Macar krallarıyla savaşıyorlardı; ki o zamanlardan kanıtlar bu çıkarımı destekliyor.

İlgili Yazılar

Tarih Araştırmalarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz

“Zaporojların arka gardiyanı” Fotoğraf: Józef Brandt Warsaw Ulusal Müzesi.

Hint Avrupalı Kökenler İddiası

Başka bir versiyona göre, Sorcerer sınıfının başlangıcı, MÖ 2. binyılın Tunç Çağı Hint Avrupalı kabileleri arasında, Karadeniz’in kuzeyindeki steplerden Hindistan’a göç etmeden önce gerçekleşir. Sözü ona hint Avrupalı kabileler arasında büyücü savaşçılar vardı; ve bunlardan bazıları Maharathi-dövüş sanatlarının ve mistik uygulamaların yardımıyla kendilerini çok sayıda rakibe karşı tek başlarına savunabilecek askerler- olarak anıldıkları Hindistan’a gittiler. Hint destanı Mahabharata’da Maharathi’den bahsedilmiştir. Karadeniz’in bozkırlarında kalan bu grup, büyücü toplulukların temelini oluşturdu.

Ancak bu versiyon şüpheli görünüyor çünkü Karadeniz halklarının tarihi antik zamanlarda bile son derece iyi belgelenmiştir. Örneğin, bizlere İskitler ve onlara komşu olan halklara dair bilgi veren ilk Heredot betimlemesi. Bu açıklama içinde hiçbir yerde bir büyücü savaşçı organizasyonundan bahsetmez. Diğer Yunan ve Roma tarihçileri de onlardan bahsetmedi. Rus destanlarında hayvanlara dönüşebilen Rus savaşçı Volga Vseslavovich hakkında bir açıklama vardır; fakat bunu yüzyıllar boyu Kazak-büyücülere bağlayabilecek belirli bir atıf bilinmemektedir.

Bir Mülteci Topluluğu

Büyük ihtimalle, Kazak büyücüler, her türden tanrının, cadı avcısının, kara kitapçıların ve kaderlerin öncülerinin ortasında var oldular. Gerçekten de, resmi tarihin de belirttiği gibi, Kazaklar arasında sadece Polonyalı toprak ağalarının zorbalıklarından ve Tatarların saldırılarından kaçan fakir simsarlar veya köleler yoktu. Büyücü savaşçı topluluğu arasında, Kazakların kendilerini tanımladıkları üzere, farklı mesleklerden çeşitli insanlar vardı. Ve belli ki aralarında, becerilerini Kazakların askeri sanatına adapte etmiş sihir uzmanı insanlar da mevcuttu. Şu da dikkate alınmalıdır ki, o zamanlar Doğu Slav Halkları arasında gezgin sanatçılar, sirkler ve büyücüler yayılmıştı.

Kazaklar Dinyeper nehrini koruyor Fotoğraf: Jozef Brandt (1841–1915).

Hileler, İllüzyonlar ve Ninja Becerileri 

Zaporojya Siçi’nin farklı halklar için bir eritme potası olması gibi, Kazaklar arasında da böylesi bilgi dağarcığının becerilerin ve yetilerin paylaşıldığı bir çeşitliliğin var olabilmesi de mümkün hale geldi. Kazaklar, bu bilgiye hakim olarak, aynı Japon Ninjalarının yaptığı gibi, kehanet, karizma ve mistisizmi illüzyon ve savaş sanatıyla birleştirebilirlerdi. Örneğin tanınmış başıboş Japon ninja Kato Danzio (1503-1699), çeşitli mistik uygulamayı illüzyon sanatıyla birleştirir.  Böylesi uygulamalara, Antik Mısır, Babil’in antik rahipleri ve Batı Avrupa panayırlarında konuşan kart kehanetlerini büyülerle kart numaralarıyla, şifacılıkla birleştiren Orta Çağ büyücüleri tarafından uzun zaman sadık kalındı. Bu sebeple, aslen mistik bir karakteri olan abracadabra kelimesi hastalıklara ve kötü ruhlara karşı bir büyü olarak ortaya çıktı, fakat nihayetinde, büyücülerinin kullanımının etkisi altında karakteri değişti ve basit bir sirk büyüsü olarak kullanılmaya başlandı.

Kozak Mamay(2) eski bir Ukrayna resminde erken 19.yy

Efsaneler ve Kahramanlar İçin Bir Temel

Kazak-Büyücü, insanlık tarihinin birçok ilgi çekici bölümlerinden sadece bir tanesidir, ancak Ukrayna’nın tarihi için çok özel bir varlık haline gelmiştir. Sonuç olarak, yıllar boyu yabancıların boyunduruğunda çalışan Ukrayna halkı, özgürlük fikrini ve kahramanlarının başarısını sevdi. 19.yy’da bile bir Kazak’ın bir Kazak gezginin idealize edilmiş imgesinin cisimleştiği Mamay’ın, -bir büyücü, bir sihirbaz tek bir kişide bütünleşmiş- çizimi kırsaldaki zengin Ukraynalıların kulübelerine asılıyordu. Bu tür kahramanlar Ukrayna folklorunda bol miktarda bulunur ve bu hikayeler ilerideki makalelerde anlatılacaktır.

(1)Doğu Avrupa’da Kiev merkezli bir Orta Çağ eyaleti; Belarus, Rusya ve Ukrayna’nın erken bir selefi kabul edilir.

(2)Eski bir Ukrayna halk hikayesi kahramanı

Orta Asya Gezi Yazılarımıza Buradan Ulaşabilirsiniz

Yazının orijinali Ingvar Nord tarafından yazılmıştır.

Çeviri: Zeynep Şenel Gencer


Kaynak Ancient-Origins
Üzerinden Esoteric Depths of Sorcery Ivan Sirko: Great Sorcerer of the Cossack Ukraine Cossack Sorcerers: Ukrainian Ninjas or Samurai?

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

4 Yorumlar
 1. nurcan diyor

  harikalar.

 2. etkileyici diyor

  çok etkilendim

 3. sinem diyor

  mkemmel

 4. deliveren diyor

  adamlar neymiş be abi

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More