Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Bilim Adamları, Amerika’ya Sürgün Edilmiş Afrikalılar’ın Genom Haritasını Çıkarıyor

0 24

Bilim adamları, ilk defa bu yarımkürede sürgün edilmiş Afrikalılar’ın genetik kataloğunu oluşturmuşlardır. Bu katalog, nüfusun göz alıcı genetik çeşitliliğine eşsiz bir pencere sunarken, bu gruba özel hastalıkların tedavilerinde yeni anlayış kapıları açıyor.

Kolorado Anschutz Tıp Kampüs Üniversitesi’nde araştırmacılar, John Hopkins üniversitesi ve diğer kurumlardaki meslektaşları ile birlikte, bugüne kadar yapılmış en büyük, Amerika’da yaşayan Afrika kökenli nüfusun genom sıralamasını yapmışlardır.
Kolorado Anschutz Tıp Kampüs Üniversitesi’nde araştırmacılar, John Hopkins üniversitesi ve diğer kurumlardaki meslektaşları ile birlikte, bugüne kadar yapılmış en büyük, Amerika’da yaşayan Afrika kökenli nüfusun genom sıralamasını yapmışlardır.

Bu çalışma bugün Nature Communications dergisinde yayınlanmıştır.

Batı yarımkürede, Afrika diasporasının tarihte en büyük zorunlu göçlerden birini temsil ediyor ve modern toplumlardaki genetik çeşitliliğin üzerinde derin bir etkisi olmasına rağmen bu grubun yedekte kaldığını söylüyor, çalışmanın başyardımcısı, KÜ Anschutz’da Kişiselleştirilmiş Tıp Kolorado Merkez yönetmeni Kathleen Barnes.

Barnes, Amerika’daki Afrika kökenlilerin, orantısız yüklerden sakatlanmalara, astım, diyabet gibi yaygın kronik hastalıklardan kaynaklanan ölümlere uğradıklarını ve nedenlerinin büyük ölçüde bilinmediğini söylemiştir.

Akıllarında bu soru ile Barnes ve iş arkadaşları, Ulusal Kalp Akciğer ve Kan Enstitüsü’nün desteği ile ‘Amerika’da yerli-amerikalilarAfrika kökenli popülasyonlar arasında Astım üzerine Konsorsiyum’ oluşturmuşlardır. 15 Kuzey ve Güney Amerika, Karayip nüfusu artı Yoruba dilini konuşan Ibadan, Nijerya’dan bireylere ait 642 genom sıralamışlardır. Çalışmanın nihai amacı ise, neden onların Amerika’da astıma karşı hassas olduklarını daha iyi anlayabilmektir. Fakat sonuç, birbirine benzemeyen geniş kapsamlı bir genetik kataloğuydu.

Afrika genomu dünyadaki en eski ve çeşitli olanıdır.  Afrika, modern insanların Avrupa, Asya ve ötesine göç etmeden önce geliştikleri yerdir.

İlgili Yazılar
1 252

Barnes ve takımı, Amerika’da yaşayan Afrikalılar’ın DNA’sında, onları bu hastalıklara karşı daha çok riske atan değişimler bulurlar. Belki de bunun sebebinden biri, Avrupa kökenli ve Kızılderililer de olmak üzere, öbür nüfuslardan taşıdıkları bir miktar genetik materyallerdir.

Çalışma, genetik mesafe paternleri ve nüfuslar arasında tek bir nükleotid paylaşımının, Kuzey, Orta ve Güney Amerika ve Batı Afrika kölelerinin, belirli Avrupa sömürgeleri veya Kızılderililer’le gittiği Karayipler’in her birinde eşsiz tarihlerini yansıttığını söylüyor.

Örneğin, araştırmacılar, ortalama Afrika kökenlilerin,  %27 Porto Rikolular’dan %89 Jamaikalılar’a, yerleştikleri yere bağlı olarak nüfuslar arasında yaygın olarak değiştiğini, Dominik Cumhuriyeti, Brezilya, Honduras ve Kolombiya gibi yerlerde de ayrıca önemli derecede Kızılderili kökenli olduğunu göstermişlerdir.

Bu genetik tarihini çözmek yıllar alacaktır, fakat Barnes kataloğun yapılmasının iyi bir başlangıç olduğunu söylemiştir. Veriler, Afrika kökenlilerde hastalık haritalandırma çalışmalarında önemli bir kaynak olarak hizmet edeceklerdir.

Barnes: ‘’Bu kamu veritabanına katkıda bulunacak ve klinisyenlere hastalık hakkında daha iyi tahminde bulunma ve izleme için daha fazla bilgi verecektir. Ayrıca, bu bizim bireyleri, etnik ve ırksal kökene dayalı, klinikten özel bir hale getirmemizi sağlayacaktır.’’ diyor.

Afrika diaspora genom kataloğunun klinik kullanımını gösteren kağıt, Nature Communications dergisinin konularında da karşımıza çıkar.

 

Çeviri: Gülnihal Kafadar

Kaynak: heritagedaily

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.