Tükürük Geni, İlk İnsanın “Hayalet” Türlerine Dair Ne Anlatıyor?

0 40

Bilim insanları, tükürüğün içerisinde arkaik insanların ‘hayalet’ türlerinin, bugün Sahra Güneyi Afrika’sında yaşayan insanların atalarına genetik materyal olarak katkıda bulunmuş olabilecek ipuçları bulmuşlardır. Araştırma, giderek büyüyen kanıtlarına, farklı arkaik insan türlerinin cinsel buluşmalarının olağandışı olmayabileceğini de ekliyor.

Geçmiş araştırmalar, modern insanın atalarının Asya ve Avrupa’da, Neandertal ve Denisovan da dâhil olmak üzere diğer ilk insanımsı türlerle karıştıklarını sonuçlandırmıştı. Yeni araştırma ise, eski Afrikalıların diğer ilk insanımsı türlerle de cinsel etkileşim içerisinde bulunduklarını gösteren daha güncel genetik analizler içerisindedir.

BUZ ADAM OTZİ: ARAŞTIRMACILAR, GENETİK İŞARETLERİN SABİTLİLİĞİNİ ONAYLIYOR
NEANDERTALLER VE MODERN İNSANLARIN ÇİFTLEŞMEYE ERKEN ZAMANLARDA BAŞLADIĞI DÜŞÜNÜLÜYOR

Buffalo Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi biyoloji bilimleri biyokimya asistan profesörü Ömer Gökcümen:

‘’Farklı insanımsı türlerin arasındaki melezleşmenin istisna olmadığını düşünüyorum.’’

‘’Araştırmamız, tükürükte bulunan MUC7 adlı önemli bir musin proteininin gelişiminin izini sürmüştür. Proteini kodlayan genin geçmişine baktığımızda, günümüzdeki Sahra Güneyinde yaşayan Afrikalı popülasyonlarda arkaik karışımların imzasını görüyoruz.’’

İlk insan modelleri

Tükürükten çıkan boş ipuçları

Bilim insanları, MUC7 proteininin amaç ve kökenlerini araştırırken yapışkan kıvamına tükürük vermesine ve potansiyel bir şekilde mikroplara bağlanarak hastalık yapan bakterilerin vücuttan atılmasına yardımcı olan bazı bulgularla karşılaşmışlardır.

Bu araştırmanın bir parçası olarak ekip, 2.500’den fazla modern insan genomunda MUC7 genini incelemiştir. Analiz ise bunun sonucunda bir sürprizle çıkagelir: Sahra Güneyi Afrika’sında bir genom grubu, diğer modern insanlarda bulunanlardan çılgınca farklı bir gen versiyonuna sahipti.

Sahra altı varyantı o kadar farklıydı ki, Neanderthal ve Denisovan MUC7 genleri diğer modern insanlara kıyasla Sahra altı aykırılarından daha yakınlardı.

Gökcümen: ‘’Analizimize dayanarak, bu aşırı varyasyon için en makul açıklama, arkaik introgresyon yani ‘hayalet’ türünden olan insanımsılardan gelen genetik materyalin tanıtımı. Bu bilinmeyen insan akrabası, Homo erectus’un bir alt türü veya daha önce keşfedilmemiş bir insanımsı gibi keşfedilmiş bir tür olabilir. Ona ‘hayalet’ türü diyoruz çünkü şu anda elimizde fosiller bulunmamakta.’’

Ekip, genlerin evrim sürecinde mutasyona uğrama oranı göz önüne alındığında, iki türün evrim yolunun yaklaşık 1,5 ila 2 milyon yıl önce birbirinden ayrıldıktan sonra Sahra altı MUC7 varyantını başka bir eski insan türü ile kuşatan insanların atalarının sayısını hesaplamıştır.

Doğal Tarih Müzesi – İlk İnsanımsılar

MUC7 Neden Önem Taşıyor

Bilim insanları MUC7 ile ilgileniyordu çünkü bir önceki çalışmada, proteinin büyük olasılıkla insanlarda önemli bir amaca hizmet ettiği ortaya çıkmıştı.

DENİZ MEMELİLERİNİN GENETİK ÇEŞİTLİLİĞİNİ GÖZLEMLEMEK İÇİN DNA BARKODLAMA
BUZ DEVRİ AVRUPA’SININ GENETİK TARİHİ

Bazı insanlarda MUC7’yi kodlayan gen, vücudun kendisine karşılık gelen protein parçalarını oluşturması için yönlendiren genetik talimatların altı kopyasını tutar. Diğer insanlarda ise gen, bu talimatların sadece beş setini barındırır (tandem tekrarları olarak da bilinir).

Diğer araştırmacılar tarafından yapılan önceki çalışmalarda genin beş kopyalı versiyonunun astıma karşı korunduğu tespit edilmişti; ancak Gökcümen ve Ruhl bu ilişkiyi daha detaylı bir analiz içerisinde oldukları için kaçırmışlardı.

Yeni çalışma, bununla birlikte, MUC7’nin oral mikrobikomunun yapısını etkilediği, ağızda bakterilerin toplandığını gösteriyor. MUC7 geninin farklı versiyonlarının farklı oral mikrobiyom bileşimleri ile güçlü bir şekilde ilişkili olduğunu bulan kanıt 130 kişiden alınan biyolojik numunelerden geliyor.

Westfälisches Landesmuseum sergisinde bir Homo erectus’un yeniden oluşturulması, Herne, Almanya

Ruhl:

‘’MUC7’ye dair bildiklerimizden yola çıkarak MUC7’nin farklı versiyonlarına sahip kişilerin farklı oral mikrobiyomlara da sahip olabileceği düşüncesi kulağa mantıklı geliyor. MUC7’nin, önemli bir görev olan istenmeyen bakterileri veya diğer patojenleri ağızdan temizleyerek hastalıkları önlemeye yardımcı olarak tükürüğün mikroplara bağlanma özelliğini arttırdığı düşünülmektedir.’’

GENETİK ARAŞTIRMALAR MADAGASKAR’DA YAŞAYAN İNSANLARIN KÖKENİNİ SAPTIYOR
MUMYALAR VE TORUNLARI: 5300 YAŞINDAKİ BUZ ADAMI ÖTZİ’NİN SOYUNDAN GELEN 19 AVUSTURYALI BULUNDU

Kaynak: Buffalo Üniversitesi.  ‘’Tükürükte, ilk insanın ‘hayalet’ türlerine dair ipuçları: Bir tükürük proteininin evrimsel geçmişi, insanlar ile esrarengiz eski bir akraba arasındaki melezlenmeye işaret ediyor olabilir.’’ ScienceDaily. ScienceDaily, 21 Temmuz 2017.
https://www.sciencedaily.com/releases/2017/07/170721113415.htm

Çeviri: Gülnihal Kafadar

ancient-origins

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.