Nereye Dergisi
Arkeoloji, Tarih, Gezi, Seyahat ve Yaşam Kültürü Dergisi

Dünyayı Yönetmek İçin Toplanmış En Güçlü ve Gizli 10 Tarikat

Tarih boyunca pek çok gizli tarikat var olmuş ve bu tarikatlar hakkında komplo teorileri ortaya atılmıştır. Şu anda okumakta olduğunuz bu satırlar, en ünlü ve popüler ilk 10 gizli tarikatın veya gizli olduğu iddia edilen tarikatların listesidir.

6 17.229

Tarih boyunca pek çok gizli tarikat var olmuş ve bu tarikatlar hakkında komplo teorileri ortaya atılmıştır. Şu anda okumakta olduğunuz bu satırlar, en ünlü ve popüler ilk 10 gizli tarikatın veya gizli olduğu iddia edilen tarikatların listesidir.

1- Skulland Bones (Kurukafa ve Kemikler)

Skulland Bones’un üyeleri (Saatin solundaki George Bush) [1947]
Bir Yale Üniversitesi tarikatı olan Kurukafa ve Kemikler aslen Brotherhood of Death (Ölüm Kardeşliği) olarak biliniyordu. ABD’nin en eski öğrenci gizli örgütlerinden biri olup 1832’de kurulmuştur ve üyelik ancak elit azınlığa açıktır. Tarikat masonlardan ilham aldıkları ritüelleri kullanır, üyeleri her hafta her perşembe ve pazar, ‘’Tomb (Mezar)’’ olarak adlandırdıkları binada toplanırlar.

Yale Üniversitesi Kütüphanesi Şef Evrak Memuru Judy Schiff’e göre, üyelerin isimleri 1970’lere kadar gizli tutulmamıştı ancak aynı şey ritüelleri için söylenemezdi. Her iki Başkan Bush da Yale Üniversitesinde okurken bu tarikatın üyeleriydi ve diğer üyelere göre çok daha büyük bir şöhret ve servetin üzerine konmuşlardı.

Tarikatın etrafı komplo teorileri ile kaynamakta, bunun en popüler örneği ise muhtemelen CIA’in, tarikatın üyeleri üzerine kurulduğu fikridir. CIA, 2007 yılında tarikatın CIA için bir kuluçkalık olduğunu reddeden (İyi Çoban filminin popülerliğiyle çakışan) bir bildiri yayımlamıştır. O belgeyi buradan okuyabilirsiniz.

Casusluk, uyuşturucu kaçakçılığı ve elitizm, Yale’in gizli tarikatı bunların hepsine sahiptir. Amazon.com’dan daha fazlasını öğrenebilirsiniz.

HASAN SABBAH, HAŞHAŞİLER VE İNTİHAR EYLEMLERİ -BÖLÜM 2-

2-  Freemasons (Farmasonlar)

Farmasonların yıllık buluşması [1942]
Büyük Mason Binası 1717 yılında dört küçük merkezi binanın bir araya gelmesiyle kurulmuştur. Üyelik seviyeleri, başlangıçta birinci ve ikinci dereceydi ancak 1750’li yıllarda bu durum grupta bölünmelere sebep olan üçüncü dereceyi oluşturmak için genişletildi. Her kim üçüncü dereceye ulaşırsa ona Usta Mason denilirdi.

Masonlar düzenli toplantılarını törensel bir şekilde yürütürler. Bu, pusula ve kare gibi mimari sembollere yönelik referans içermektedir. Tanrı’ya, Evrenin Büyük Mimarı şeklinde atıfta bulunurlar. Masonluğun üç derecesine gelince, 1: Çırak (Entered Apprentice) bu derece sizi grubun temel üyesi yapar. 2: Kalfa (Fellow Craft), orta seviye olan bu derecede kendinizi ileri Masonluk bilgisinde geliştirmeniz gerektiği anlamına gelmektedir. 3: Usta (Master Mason), bu derece, çoğu masonik faaliyete katılabilmek için gereklidir. Bazı törenlerde (İskoç ayini gibi) üyelik 33 dereceye kadar çıkmaktadır.

Masonlar görüşmelerinde kabul görmenin yanı sıra kendileri Mason olabilecek diğer insanlara kendilerini tanıtmak için işaretler ve el sıkışmalarını kullanırlar. İşaretler ve el sıkışmaları genellikle bir yargıdan diğerine farklılık gösterse de sıklıkla değiştirilir veya güncellenir. Bu durum grubu sahte ifadelerle nasıl kabul göreceklerini öğrenmeye çalışan kişilerden korumak içindir. Ayrıca Masonların orta yaşlardan itibaren taş ustalarının giydiği kıyafetin esas alındığı gelenekleştirilmiş bir giyim tarzları vardır. Bunların en bilineni önlüktür.

Mason olabilmek için şu anda hayatını Mason olarak devam ettiren bir kimse tarafından önerilmeniz gerekir. Bazı durumlarsa ise katılabilmeniz için üç kez önerilmeniz, en az 18 yaşında ve aklı başında bir kimse olmanız gerekmektedir. Birçok din Masonlara katılmayı uygun görmemekte ve Roma Katolik Kilisesi, Katoliklerin aforoz sancısına karışmasını yasaklamaktadır. Masonluk nedir adlı makalemizi linke tıklayarak okuyabilirsiniz.

3- Rosicrucians (Gül-haçlılar)

Farmasonların yıllık buluşması [1942]
Genellikle Gül-haçlılar tarikatının, Fama Fraternitatis Rosae Crucis, Confessio Fraternitatis, ve The Chymical Wedding of Christian Rosenkreutzanno 1459 adlarında bir dizi 3 belgenin yayımlandığı 1600’lü yıllarda bir grup Alman protestanın fikri olduğuna inanılmaktadır. Bu belgeler çok geniş bir çapta okunmuş ve o kadar etkileyicilerdi ki, tarihçi Frances Yeats, 17. yüzyıla Gül-haçlı Aydınlanması olarak atıfta bulunmuştu. İlk belge, dünyanın çeşitli yerlerini gezmiş ve sır olarak saklanmış bilgileri toplayan gizemli bir simyacının (Christian Rosenkreuz) hikâyesini anlatır. İkinci belge ise Avrupa’nın siyasi ve entelektüel yüzünü değiştirmeye hazırlanan simyacıların gizli kardeşliğinden bahseder. Üçüncü belge de, Christian Rosenkreuz’un Mucizeler şatosunda Kral ve Kraliçenin, ”Kimyasal” evliliğine katılma davetiyesini açıklamaktadır.

Gül-haçlıları Tarikatının şu anki üyeleri, tarikatın köklerinin bu belgelerden çok daha eski olduğunu iddia ediyor. Belgelerin yazarlarının Lutheranlığı kuvvetlice destekledikleri ve Katolik Kilisenin kınanmasına belgelerinde yer vermiş gibi görünüyorlardı. Gül-haçlıları muhtemelen Masonlar üzerinde etkili olmuştu ve aslında 18. derece İskoç Ayini Masonluğuna Rose Croix Şövalyesi (kırmızı haç) deniyordu.

Günümüzde ise birçok Gül-haçlı grubu faaliyet vermektedir; her biri orijinaliyle yakından bağlantılı olduklarını iddia ediyor. İki ana bölümden birincisi Hristiyanlığın, Gül-haçlılarının prensipleri ile karışması, diğeri de yarı-Masoniktir. Masonik olan kısım aynı zamanda üyelik derecelerine sahip olma eğilimindedir.

4- Ordo Templis Orientis

Crowley OTO aletleriyle

OTO (Doğu Şövalyeleri Tarikatı), ilk önce Masonluk üzerine modellenmiş bir organizasyon olsa da,  ‘’Büyük Canavar’’ ya da Aleister Crowley önderliğinde, Thelema adlı dini sisteminin ilkelerini benimser. Thelema tek bir yasaya dayanmaktadır:‘’Yapacağın şeyi kanunun tamamı olacak, aşk kanundur, aşk iradenin altındadır’’ [1904]. Üyelik, kabul edilme derecelerine dayanır ve son derece gelenekleştirilmiş ritüeller kullanılır. OTO şu sıralar dünya çapında 3.000’den fazla üye talep etmektedir.

Crowley, OTO için Gnostik Kütle adı verilen bir “Kütle” oluşturmuştur. Crowley, “Kütle” den şu sözleri yazdı:

‘’Ritüelimin, tartışmalı metafizik teorileri sunmadan evrensel güçlerin işleyişinin şeffaflığını kutlaması gerektiği kararına vardım. En materyalist bilim adamı tarafından desteklenmeyecek doğayla ilgili herhangi bir ifadede bulunmam ya da ima etmem. Yüzeysel olarak bu kulağa zor gelebilir; fakat uygulamada, en katı rasyonel fenomen kavramlarını en yüce ve coşkulu kutlamasıyla birleştirmeyi çok kolay buldum.’’

Ritüel, gelenekleştirilmiş ve bakire rahibeleri, çocukları ve rahipleri kullanmaktadır. Şeytanın yanı sıra birçok Eski Mısır Tanrısı çağrılır ve bir noktada rahibe çıplak ritüel gerçekleştirir.

5-  Hermetic Order of The Golden Dawn (Altın Şafak Hermetik Cemiyeti)

Altın Şafak Sembolizmi

Altın Şafak Tarikatı, Dr. William Robert Woodman, William Wynn Westcott ve Samuel Liddell MacGregor Mathers tarafından kurulmuştu. Her üçü de Masondu ve Anglia’da bulunan Gül-haçlı Tarikatına üyelerdi (Masonluk ile bağlantılı bir organizasyon). Birçok kişi tarafından öncüsünün Ordo Templis Orientis üyesi ve modern Okült gruplarının çoğunluğu olduğu düşünülmektedir.

Altın Şafak, inanç sistemini daha çok Hıristiyan tasavvufu, Kabala, Hermetikçilik, Eski Mısır dini, Masonluk, Simya, Tezhi, Sihir ve Rönesans yazılarından oluşturmuştur. William Yeats ve Aleister Crowly grubun en ünlü üyelerinden ikisidir.

Tarikatın temel belgeleri Şifreleme Belgeleri olarak bilinir. Bunlar, Johannes Trithemius’a atfedilen bir şifreyi kullanarak İngilizce’ye çevrilmiştir. Belgeler büyü ritüellerini içeren 60 folyo dizisinden oluşmaktadır. Bu ritüellerin çoğunun temel yapısı Gül-haçlılardan geldiği görülmektedir. Yine de bu belgelerin kökeni ile birçok tartışma söz konusudur.

HIRS VE DÜŞÜŞ: TAPINAK ŞÖVALYELERİNİN HAZİNESİ VE YIKILIŞI
TAPINAK ŞÖVALYELERİNİN KAYIP KILICI
İlgili Yazılar

6- The Knights Templar (Tapınak Şövalyeleri)

Ortaçağ Templarının Kılıcı

Şövalyeler Birliği, Masonluğun modern bir kapanışıdır ve 12. yüzyılda kurulan dini bir askeri grup olan orijinal Şövalyeler Birliği ile doğrudan bağlantısı yoktur. Masonik Şövalyeleri Birliğinin üyeleri ortaçağ grubuyla doğrudan bağlantı kurmakla yükümlü olmasalar da yalnızca fikir ve simgelerden ödünç almaktadırlar. Bunlar en iyi olarak “anma emri” veya derece olarak tanımlanır. Bununla birlikte, kardeşliğin resmi feragatnamelerine rağmen, bazı Masonlar, Mason olmayanlar ve hatta Mason karşıtları bazı Masonik ayinlerin veya derecelerin başlangıçta Birliğe doğrudan etkisine sahip olduklarını ısrarla savunuyorlardı. Tapınak şövalyelerinin kuruluşu ve gelişiminin hikayesini okumak için linke tıklamanız yeterli.

7- İlluminati

Bir İlluminati sembolü olan, Piramit

Takipçileri tarafından adına İlluminati verilen, (ancak grubun üyeleri kendilerine Mükemmeliyetçiler (Perfectibilists) demişlerdir) Aydınlanmanın en radikal atılımı olmuş olan özgür düşünürlerin akımı, 1 Mayıs 1776’da Ingolstadt’da (Bavyera’nın yukarısı), Cizvit Tarikatı çıkışlı Adam Weishaupt tarafından kurulmuştur. Bu grup artık Bavyera İlluminatisi olarak bilinmektedir. Yasal açıdan faaliyet göstermesine izin verilmemiş olsa da, birçok nüfuzlu entelektüel ve ilerici politikacı kendilerini üye olarak saymışlardır. Üyeler arasında Masonların da olduğu bilinmesine rağmen bu durumun Masonluk tarafından onaylandığı düşünülmüyor. İlluminati tarikatında, özellikle Ateistler arasında popüler hale gelmiş üstün bir varlığa olan inanca gerek yoktur. Bu ve çoğu üyenin hümanist olması, İlluminatinin dini inançları devirmeyi istediğine dair oluşan yaygın düşüncenin sebebidir.

Buna rağmen David Icke ve WasPenre gibi komplo teorisyenleri, Weishaupt’un grubunun 19. yüzyılda ayakta kaldıklarına dair fikri destekleyen çok az güvenilir kanıt bulunabilse de muhtemelen bugüne kadar Baverya İlluminatisinin ayakta kalmış olabileceğini savunuyorlar. Kurukafa ve Kemikler tarikatının da İlluminatinin Amerika’daki kolu olduğu ileri sürülmüştür.

Birçok kişi, İlluminatinin hâlâ dünya hükümetlerinin temel faaliyetlerini yürütmekte ve yönetmekte olduğuna inanıyor. İnsancıl ve ateist ilkelere dayanan bir Tek Dünya Hükümeti kurmak istedikleri sanılmaktadır.

8- Bilderberg Cemiyeti

Bir Bilderberg Toplantısı

Bu grup, resmi bir üyeliği bulunmaması nedeniyle diğerlerinden biraz farklıdır. Her sene gizli bir şekilde toplanan çok nüfuzlu kişilerden oluşan bir gruba verilen isimdir (ve genellikle güvenlikleri askeri ve hükümet tarafından desteklenir). Ele aldıkları konular gizli tutulmaktadır. Toplantıların yapısı, genellikle dünyanın beş yıldızlı otellerinde düzenlenen bir konferanstan oluşur. Toplantıya katılım yalnızca davetiyeyle sağlanabilir. İlk toplantı 1954’te Hollanda’daki Hotel Bilderberg’de gerçekleşmiştir.

Orijinal toplantı birkaç kişi tarafından başlatılmıştı. Polonyalı göçmen ve siyaset danışmanı Joseph Retinger, Batı Avrupa’daki Amerikancılık-karşıtlığının büyümesinden endişeliydi bunun üzerine Avrupa ülkelerinden ve Amerika Birleşik Devletlerinden gelen liderlerin kültürler arasındaki anlayışı ilerletmek amacıyla bir araya getirileceği uluslararası bir konferans düzenlemiştir.

Her ne kadar gündem ve katılımcı listesi halka açık olsa da, bu tür ayrıntıların grubun kendisi tarafından açıklanmış olduğu kesin değildir. Ayrıca, toplantıların içeriği gizli tutulur ve katılımcılar tartışılanları ifşa etmemeye söz verirler. Grubun gizlilik için gerekçe belirtmesi insanların kitle iletişim araçları tarafından her kelimenin nasıl yorumlanabileceğini düşünmek zorunda kalmadan, özgürce konuşmalarını sağlamaktadır.

Söylemeye gerek olmasa da bu grup sürekli tartışmalar ve komplo teorileri ile çevrilidir.

9-  Sion Tarikatı (The Priory of Sion)

Tarikatın logosu

Da Vinci Yasasının Dan Brown tarafından yayımlanmasından sonra Sion Tarikatına büyük ilgi gösterildi. Maalesef Baş keşişi bulmayı ve ona katılmayı umanlar için bu durum ancak düşlerde görülebilir. 1956 yılında Fransız Tahtına Pierre Plantard tarafından takdim edilen bir sahtekardı. Plantard, Cherisey ve Sède tarafından birbirlerine yazılmış 1960’lardan kalma mektuplar, üçünün çeşitli iddialarına yönelik eleştirilerle nasıl mücadele edeceklerini ve her şeyi devam ettirmeye çalışmak için yeni iddiaları nasıl telafi edeceklerini anlatan güven hilesi kullandıklarını doğruladılar.

Buna rağmen, pek çok kişi hala Baş keşişin var olduğuna ve bu güne kadar işlev gördüğüne inanmaya devam ediyor. Ünlü kitabın yazarları, Kutsal Kan ve Kutsal Kâse, sahtekâr tarafından yanıltılmış ve şunları belirtmişlerdir:

 1. Sion Tarikatının MS 1099’dan itibaren uzun bir geçmişi vardır ve ünlü Isaac Newton ve Leonardo da Vinci gibi Büyük Ustaları vardır.
 2. Tarikat, İsa’nın ve onun iddia edilen eşi Mary Magdalene’nin ya da en azından kral Davut’un soyundan gelen torunları olduğuna inandıkları için bazı kraliyet hak talep eden kimseleri korumaktadır.
 3. Tarikat, bir sonraki süper güç olacak ve yeni bir dünya barışı ve refahı için bir ‘Kutsal Avrupa İmparatorluğu’nun kurulmasını istemektedir.
KÖLELİKTEN SULTANLIĞA: ZİRVEYE DOĞRU MÜCADELE EDEN SAVAŞÇI “SULTAN BAYBARS”

 

10- Opus Dei

Opus Dei Papazlarının Atanma Töreni

Opus Dei, Katolik Kilisesi’nin herkesin kutsallığa çağrıldığı ve sıradan yaşamanın kutsallığa yol olduğu yönündeki Katolik inancını vurgulayan bir organizasyonudur. Bekar kimseler ve asistanlar özel merkezlerde yaşarken tarikat üyeleri kendi özel evlerinde yaşayan seçkin üyelerdir. Tarikat, 1928 yılında Roma Katolik papazı Josemaría Escrivá tarafından Papa Pius XII tarafından onaylanarak kurulmuştur.

Dan Brown’ın Da Vinci Yasası yayımlandığında, Opus Dei’nin amacının Kilise yardımıyla Siyon Mahkemesi’ni yenmek ve Hıristiyanlık ve İsa’nın kraliyet kan hattı hakkındaki gerçekleri ortaya çıkarmaya çalışan gizli bir organizasyon olduğunu iddia etmişti. Kitabın dışında, dini yapısının katılığı nedeniyle Opus Dei üzerine çok fazla tartışma olmuştur.

Katolik Kilisesi gizli toplulukları ve onlara üyeliği yasaklar ve Opus Dei araştırmacıları, sık sık bu örgütün gizemli bir gündemi daha da ileri götürmek için harekete geçtiğini iddia etmektedirler.

MASONLUK NEDİR?
DAHA ÖNCE HİÇ GÖRMEDİĞİNİZ HALLERİYLE DÜNYANIN 10 HARİKASI

Çeviri: Gülnihal Kafadar

Kaynak: listverse

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

6 Yorumlar
 1. fokle diyor

  Derginizin harika listeleri oluyor tebrik ederim.

 2. Abdultaşhukbinyaruck diyor

  HEPSİ BOŞ FAKİR EMRE TARİKATI SİQER

 3. Justine Achiever diyor

  Hayatta başarılı olmak ister misin? Ne tür bir servet istiyorsunuz? Bugün Lucifer, krallığına üyeler getirmemizi emretti. Yoksulluktan bıktınız ve şimdi şöhret, güç ve zenginlik istiyorsunuz. Büyülü güçlerimiz hayal gücünüzün ötesinde. Mali durumunuz, gelecekteki olaylarınız veya sizin için önemli olan şeylerle ilgili olarak sizin adınıza sihir yapabiliriz. gücümüz var ve güç kullanıyoruz. Biz İlluminati’yiz ve kaderin gidişatını değiştirebiliriz. Bize ulaşın ve size yardımcı olalım. Bize ne istediğinizi söyleyin, işe geri dönelim. Sahip olmayı arzuladığınız biri mi yoksa bir şey mi? Servet (Banka hesabınızı büyütmek mi istiyorsunuz? İyi bir hayatın tadını çıkarmak için paraya mı ihtiyacınız var? Çok çalışmaktan ve hiçbir yere varamamaktan bıktınız mı?) Veya mutluluk? en güçlü toplum sizi Illuminati’ye davet ediyor .. iletişim Illuminati inisiyasyonu ana sayfası Bize en önemli arzunuzu gönderin, güçlerimizi sizin lehinize çalıştıralım. İlluminati’ye ne istediğinizi söylediğinizden emin olun! WhatsApp (+1 (931) 994-3522) ile buradan veya e-posta yoluyla iletişime geçin: {justineilluminati@gmail.com}

 4. GEORGE MASON diyor

  BÜYÜK ILLUMINATI PARA VE GÜÇ TAPINA KATILIN: HİÇBİR İNSAN KURTULUŞU YOKTUR VE ILLUMINATI AYRICA KAYIT ÜCRETİ İSTEMİYOR

  Tapınak acentesiyle WhatsApp üzerinden iletişime geçebilirsiniz: +1 206-855-6632
  İş adamı veya kadın, politik, müzisyen misiniz, zengin, ünlü, hayatta güçlü olmak, bugün Illuminatibrotherhood kültüne katılmak ve anında zengin bir miktar almak istiyor musunuz? Haftada 1 milyon dolar ve bedava ev. bu dünyada yaşamayı seçtiğiniz her yerde ve ayrıca aylık 500.000 ABD doları maaş kazanın …

  Eğer ilgileniyorsanız şimdi +1 206-855-6632 numaralı telefonu arayın veya + 1 206-855-6632’den bize e-posta gönderebilirsiniz, bizimle iletişime geçmeden önce en az 20 yaşında olmalısınız. ortaklar

 5. James Derrick diyor

  BU DÜNYAYA RESMİ IŞIKLI BİR MESAJDIR
  NOT: HİÇBİR İNSAN KESİNTİSİ YOKTUR VE ILLUMINATI AYRICA KAYIT ÜCRETİ TALEP ETMEKTEDİR.
  Tapınak temsilcisiyle WhatsApp aracılığıyla iletişime geçebilirsiniz: +1(708)942-7262

  İş adamı, politikacı, müzisyen misiniz? zengin olmak istiyorsun

  ünlü, hayatta güçlü, İlluminati kardeşlik kültüne katıl

  bugün ve zengin bir anlık toplamı olsun. Haftada 1 milyon dolar ve bedava

  Bu dünyada yaşamayı ve hatta $ kazanmayı seçtiğiniz araba

  1.000.000, yeni bir hayata başlamak için avantajınız olarak.

  Gerçek Gmail ortaklarımızla iletişime geçebilmek için en az 20 yaşında olmalısınız: illuminatiwordorder1995@gmail.com
  Whatsapp: +1 (708) 942-7262

 6. Justine Achiever diyor

  İyi günler, işte dünyanın ünlü kardeşliği {İlluminati}’nin bir üyesi olmanın kolay bir yolu geliyor. İşçi sınıfı için, İş adamları/kadınlar, sanatçılar, Dünyada daha büyük, Güçlü ve Etkili olmak isteyen Politikacılar, bugün resmi üyemizden biri olmak için bize katılın. İlluminati çevresini sizin tarafınızdan kayıt tamamlandıktan sonra ziyaret etmek için ideal bir şans verilecek, hiçbir fedakarlığa veya insan hayatına gerek yok, İlluminati kardeşliği hayatta koruma, güç, zenginlik ve şöhret getiriyor. Neslinizden yoksulluğu ortadan kaldırmak için tam erişiminiz var. Herhangi bir üyeyi çembere sokma yetkisine sahip olan sadece İlluminati çemberinin mevcut bir üyesidir. Bu nedenle bizimle iletişime geçmeden önce 18 yaşından büyük olmalısınız ve bir kez üye olduğunuzda hayatınızın geri kalanında tüm avantajlardan yararlanmaya hak kazanacaksınız. Yani üye olmaya hazırsanız, Gmail Üzerinden Sözleşme: Justineilluminati@gmail.com veya WhatsApps İle Yazın +1(707) 290-7663

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More