Son Araştırmalara Göre Memelilerin Soyunun Tükenmesinin Tek Sorumlusu İnsan!!!


Amerika’daki büyük memelilerin azalması ve yok olmasını konu edinen radyo karbon analizi, insanlar tarafından avlanılmasının hayvanların ölümüne yol açtığı fikrini destekler niteliktedir ve genel anlamda kabul görmüş, ”insanların Batı yarımküreye nasıl geldiklerini ve orayı nasıl sömürgeleştirdiklerine” dair öne sürülen anlayışı da destekler.

mamutlar ve memliler

Wyoming Üniversitesi’ndeki araştırmacılar tarafından öne sürülmüş bu bulgular, bu hafta içinde önemli bir bilimsel gazete olan ”Milli Akademi Biliminin Hareketleri”nde yayınlanan bir makalede belirtildi. Bu çalışma Profesör Todd Surovell, Wyoming Üniversitesi Antropoloji Bölümü master öğrencisi Spencer Pelton, İstatistik Bölümü Profesörü Richard Anderson-Sprecher ve Fizik ve Astronomi Bölümü Asistan Profesörü Adam Myers tarafından yapıldı.

Yaptıkları bu çalışma 1973’te ünlü yerbilimci Paul Martin tarafından öne sürülen Amerika’daki mamut, mastodon, deve, at ve yer tembelleri gibi canlıların yok olma zamanının, insanoğlunun yeni dünyada yayılmasıyla aynı ana denk geldiği fikrini destek niteliğindedir.

Araştırmacılar ”Tarih öncesi devirler boyunca, insan toplumunun bıraktığı büyük ekolojik ayak izleri, arkeolojik kayıtların çevresel ve bağımsız bir çeşidi aracılığıyla gün geçtikçe görünür oluyor.” yazmış. ”Geçmiş dönemlerdeki insan toplulukları, yüzlerce veya binlerce değilse bile onlarca yıldır çarpıcı bir şekilde ekolojik toplulukları bozdu.”

Çalışma, Kuzey ve Güney Amerika’daki nesli yeni tükenmiş hayvanların fosillerinden elde edilmiş radyo karbonik tarihleri ve bu tarihlerin insan kolonilerinin ilk kanıtlarıyla hangi yönlerden benzerlik gösterdiğini içeriyor. Araştırmacılar, Martin’in de tahmin ettiği gibi, büyük memelilerin azalması ve yok olması Alaska ve Bering Boğazı’na yakın bölgelerde 13.500 ila 15.000 yıl önce, Birleşmiş Milletler bölgesinde 12.900 ila 13.200 yıl önce ve Güney Amerika’da 12.600 ila 13.200 yıl önce başladığını keşfetti.

Bu, genel anlamda kabul edilen, insanların Amerika’yı nasıl sömürgeleştirdiği fikrini destekler: Önce Sibirya’dan Alaska’ya Bering Boğazı kara köprüsü aracılığıyla geçiş yaptılar; sonra Kuzey Amerika boyunca ve Güney Amerika’nın içlerine doğru yol aldılar. Bu bölgelerdeki yerli büyük memelilerin avlanmasının, insan ırkının hızla gelişip büyümesine katkı sağladığı düşünülüyor.

Bu hayvanların yok oluşlarını açıklamak amacıyla birçok hipotez öne sürüldü. ”Aşırı öldürme” hipotezi bu yok oluşları direkt olarak insanların aşırı avlanmasına bağlar ve bu hipotez de yeni çalışmada bahsedilmiş olan kuzeyden güneye kadar yok olma akımı tarafından desteklenir.

”Kuzeyden güneye bu ”haddini aşma” örneği bazı önemli yeni verilerin önüne geçiyor, Amerika’nın tüm bölgeleri boyunca sadece iklimsel olaylara, ekolojik mekanizmalara ya da yok olma felaketine çağrışım yapan yok olma hipotezleriyle bu örneği bağdaştırmak oldukça zor olacaktır.” diye yazmış araştırmacılar.

Sorunun henüz tam anlamıyla çözüme kavuşmadığını biliyorlar. Araştırmacılar radyokarbon sonuçlarının uzak kuzey bölgelerinde geniş memelilerin yok olmaya ilk olarak Martin ve diğerleri tarafından tahmin edildiğinden de erken başladığını, insanların bölgeleri sömürgeleştirmeye başlaması şu anki arkeolojik kayıtların söylediğinden daha erken başladığını notlarında belirtmişlerdir. Büyük memelilerin nüfusunda önemli ölçüde bir düşüş olmadan önce, Kuzey Amerika’da yaklaşık olarak 15.500 yıl önce soyutlanmış insan topluluklarına dair kanıtlar olduğu gözlenmiştir.

 

Haber Düzenleme: Selma Ay

Kaynak: heritagedaily

Bir Cevap Yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

log in

reset password

Back to
log in