Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Antik Dönemin En Etkili 10 Psikolojik Savaş Taktiği

0 412

Psikolojik savaş düşmanı yanıltır, düşmanın gözünü korkutur ve  mücadele gücünü kırar. Tehdit, propaganda ve gizli stratejiler bin yıldır düşmanın düşünme şeklini etkilemek için bu amaçla kullanılır. Siviller ve askerler bu kurnazlığın hedefindedir. Hedeflerinin duygularını ve düşüncelerini kontrol edebilenler üstün güçleri yenebilirler.

10. Aztek Ölüm Düdüğü

aztek-olum-dudugu

Aztek ölüm düdükleri  ‘‘1000 ölünün çığlığı’’ gibidir. Arkeologlar yirmi yıl önce kafatası şeklindeki bu enstrümanların ikisini Meksika’da gün yüzüne çıkardı. Rüzgâr tanrısının tapınağında kurban edilen adamın ellerinde duruyorlardı.

Önceleri oyuncak oldukları düşünülen düdükler ayin ve savaşlarda kullanılıyordu. Acı içindeki bir insanın inlemesi sesini çıkarması için tasarlanmış olan ölüm düdükleri nadir durumlar için saklanırdı.

Bazı insanlar ölüm düdüklerinin merhumun ölüler diyarına geçişine rehberlik etmesi için kurban etme törenlerinde kullanıldığını iddia etmektedir. Fakat diğerleri ise asıl amaçlarının psikolojik savaş olduğuna inanmaktadır.

Savaş başlarken düdüklerin sinir bozucu sesi düşmanın azmini kıracaktır. Bazı uzmanlar bu ölüm düdüklerinin dinleyenleri transa geçirdiğine inanmaktadır. Aztek hekimleri bu sesi genellikle şifa için kullanırdı.

İlgili Yazılar
1 252

Azteklerin Törensel Yamyamlığı Ortaya Çıkarıldı

9. 36 Savaş Hilesi

36-stratejisi

36 Savaş hilesi savaş üzerine Çin atasözlerinin antik bir koleksiyonudur. Çoğu aldatma sanatına dayanır ve düşmanın savaşma isteğini baltalamak için gizli psikolojik teknikler kullanır.

Atasözlerini içeren bu eser o kadar evrenseldir ki klişe haline gelmiştir. ‘‘Saldırı Stratejileri’’, ‘‘Kaos Stratejileri’’, ‘‘Vahim Durum Stratejileri’’ ve daha birçok durum olmak üzere bölümleri vardır. 36 Savaş hilesinin tüm modern versiyonları 1941 yılında bir kitap satıcısının tezgahında Szechwan’da keşfedilen eski bir kopyadan kaynağını almaktadır.

Eserin yazarı ve yayınlanma tarihi bilinmemektedir. Çoğu uzman eserin kökenlerinin M.Ö. 403 ve 221 arasındaki Savaşan Devletler Dönemi’ne dayandırmaktadır. Atasözlerinin bazıları M.Ö. 35 kadar eski tarihe dayanan belli olaylara gönderme yapmaktadır. Çoğu uzman aynı zamanda tek bir yazarın olmadığına ve 36 Savaş hilesinin yüzyıllardan beri derlendiğine inanmaktadır.

8. Kutsal Kalkanlar

gizli-savas

Pelusium Savaşı M.Ö. 525’de Mısır’ın Perslilere kesin yenilgisinin ve psikolojik savaşın dönüm noktasının şahididir. İmparator II. Cambyses tarafından yönetilen Ahameniş Perslileri doğuya akın etti ve Mısırlıların kedilere olan saygılarını suistimal ettiler.

İşgalciler kalkanlarına kedi resimleri çizdi ve bazıları gerçek kedileri koruyucu zırhlarına iğnelemiş olabileceklerini düşünmektedir. Mısırlılar kedi tanrısı Bastet’e tapıyorlardı ve kutsal sembollerine zarar vermek istemiyorlardı. Polyaenus Savaş hilesinde Perslilerin, hepsi Mısırlılar için kutsal olan köpek, yılan, koyun ve kedileri ön cepheye yerleştirdiklerini söylemektedir.

Heredot’a göre Cambyses firavun onu kandırdığı için saldırmıştır. Cambyses Amasis’in kızı ile evlenmek istemişti. Fakat Mısırlı hükümdar kızının bir cariye olacağını varsayarak onun yerine önceki firavunun kızının kılığını değiştirdi.

Cambyses bu maskaralığı fark edince saldırdı. Polyaenus Cambyses’in zaferinin psikolojik savaştan kaynaklandığına inandı.

7. Timurlenk’in Terör Taktikleri

teror-taktigi

1336’da doğan Aksak Timur (namı diğer Timurlenk) 14.yüzyıl Özbek lideriydi. Vücudunun yarısı felç olmasına rağmen Orta Asya’yı, Müslüman dünyasının çoğunu ve Hindistan’ın bazı bölümlerini fethetti.

Timurlenk’in çok sayıda terör taktikleri efsanesi vardır. Tarihçiler birliklerinin o dönemde dünyanın yüzde beşi olan 17 milyon insana saldırdığını tahmin etmektedir. Yenilgiye uğrattıklarının kafatasları ile inşa ettiği piramitler ile meşhurdur. Tekniğin amacı ona karşı gelmeye cesaret eden kişilere korku salmaktı.

Bazıları 90.000 Bağdat vatandaşının boynunu vurduğunu ve kafatasları ile 120 adet piramit inşa ettiğini söyler. Delhi’yi yendikten sonra Hindistan’a ders olsun diye şehri katletti. Delhi’ni bu yıkımdan sonra toparlanması yaklaşık bir yüzyıl aldı.

Osmanlı İmparatorluğunu yendikten sonra Timurlenk Bizans kapılarını yanında götürdü.

6. Kazıklı Voyvoda

kral-vlad

III. Vlad (namı diğer Kazıklı Voyvoda) tarihte psikolojik savaşın en usta öğrencilerinden biriydi. 15. yüzyıl Romanya prensi gençliğinin büyük bir kısmını Osmanlı’nın politik rehinesi olarak geçirdi.

Her ne kadar iyi davranılsa da Vlad içinde onu esir alan kişilere büyük bir nefret besledi. Bazıları Osmanlılıların bile onun en favori psikolojik savaş yönteminin kazıklamak olduğunu düşündüklerini tahmin etmektedir.

1462’de Sultan II. Mehmet Vlad’ın topraklarını işgal etti. Sultan başkente girmesiyle birlikte Osmanlı savaş esirlerinin kazığa geçirilmiş çürümüş cesetlerinden bir ormana benzeyen bir şeyle karşılandı.

Vlad’ a dair neredeyse tüm kayıtlar düşmanları tarafından yazılmıştı. Gerçekten çok uzak da olsa ilham aldıkları korkunun anlaşılmasını sağladılar. Vlad sınırlı kaynaklar ile ustaca bir şekilde savaşma yollarını bulmaya zorlandı. Çözüm psikolojik savaştı. Zalimce gözükebilir fakat kendisininkinden çok daha büyük bir güce karşı etkili bir taktikti.

5. Makedonya’nın II. Philip’i

makedonyali-philip

I. Philip oğlu Alexander’ın yüceliği için zemin hazırladı. M.Ö. 359’da Philip tahtı ele geçirdiğinde, Makedonya yabancıların geçici bir hevesi olan kırık su birikintisi gibiydi. Philip bir yıldan daha az bir süre içinde tüm iç tehditleri alt etti ve Makedonya’yı çok güçlü bir devlet haline getirdi. O tam bir psikolojik savaş ustasıydı.

Chalcidian Birliği ile savaşırken Philip Stagirus şehrini yerle bir etti. Eski kayıtlara göre bir ziyaretçi için şehirde birilerinin yaşadığını söylemek çok zor olacaktır. Geri kalan Chalcidian şehirleri direnişsiz teslim oldu.

M.Ö. 338’de Chaeronea Savaşı sırasında Philip iki psikolojik savaş stratejisi kullandı.  Öncelikle Atinalı ve Theban ayaklanmalarını onları bunatıcı derecede sıcak güneşte beklemeye zorlayarak durdurdu. Daha sonra onları kapana kıstıran ön cepheye doğru yavaşça yönlendirerek sahte bir atak yaptı.

BÜYÜK İSKENDER’E BABASINDAN KALAN MİRAS “YUNAN BİRLİĞİ”

4. Cengiz Han’ın Zekası

cengizhan-taktigi

Terör Cengiz Han’ın en iyi silahıydı. Ona karşı gelen şehirleri asker ve sivilleri katlederek yerle bir etti. Merv kuşatması sırasında her Moğol askerine şehir yanıp kül olmadan önce 400 yerlinin kellesini vurması emredildi. Ölü sayısı on misli artırılabilirdi fakat Cengiz Han böyle istedi.

Cengiz Han sıklıkla güçlerinin boyutunu abartırdı. At sırtına kuklalar yerleştiriyordu ve her bir askere gece bir dizi şenlik ateşi yaktırıyordu. Semerkant ve Avrupa’ya saldırırken düşmanın sayılarını bilmesini önleyerek cephelerde 1300 kilometre ilerledi.

Cengiz Han’ın sahte geri çekilme taktikleri takipçilerini okçuların onları imha ettiği hazırlanmış pozisyonda tuzağa düşürdü.  Şüphesiz Cengiz Han düşmanlarının Moğollar hakkında bildiklerinden çok daha fazlasını biliyordu. Cengiz Han bu bilgi eksikliğini korku ve anlaşmazlık yaratmak için kullandı.  Aynı zamanda düşmanlarını deveye bağlanmış timbal davulu ile Moğol süvari hücumu gürültüsü çıkararak da korkutuyordu.

Cengiz Han’ı Durduran İklim Değişikliği Mi?

3. İntihar Ordusu

intihar-ordusu

Kral Goujian of Yue M.Ö. 496 ve 465 yılları arasında ve Wu Devleti ile savaşları ile bilinen İlkbahar ve Sonbahar Dönemlerinin geri kalanında hüküm sürdü. Savaş sırasında Goujian psikolojik savaşın tuhaf bir formu olarak ön cephedeki askerlerine kendi kafalarını vurduruyordu.

Shiji olarak adlandırılan antik Çin tarihine göre, Goujian’ın intihara meyilli cephesi hükümlü suçlulardan oluşuyordu. Fakat bazı insanlar ‘‘Suçlular ölüme mahkûm ediliyordu’’ cümlesinin ‘‘Askerler ölmeye razı’’ olarak okunması gerektiğine inanmaktadır.  Bu antik Çinlilerin dünya görüşünün hayatta yapılan fedakârlıkların telafi edileceği olduğunu yansıtmaktadır.

Boynunu vurma ‘‘boğazını keserek intihar etmek’’ olarak daha iyi tercüme edilebilir. Bu antik Çin’de yaygın bir teknikti. Ancak diğerleri kendini boynunu vuran askerlerin efsaneden başka bir şey olmadığına inanmaktadır.

Her halükarda yıllarca mücadeleden sonra Goujian düşmanlarını yendi ve onların topraklarını da zaferine kattı.

2. Savaş Arabaları

savas-arabalari

M.Ö. 1274’te Kadeş Savaşı sırasında Hitit birlikleri kargaşa ve korkuya neden olarak II. Ramses’in Re bölgelerinin (namı diğer Re’nin ordusu) sınırlarını parçalamak için ağır savaş arabaları kullanıyordu.

Aksine daha hafif Mısırlı savaş arabaları sürücü ve  genellikle yay ve oklu, bazen de mızraklı bir savaşçı tarafından yönetilirdi.  Daha ağır savaş arabaları olan düşmanlarından daha hızlı bir şekilde manevra yapabiliyorlardı, ki bu da Mısırlılara düşmanlar kendi cephelerine dönmeden önce onları dağıtma olanağı sağlıyordu.

Çoğu uzman İkinci Ara Dönem’de Hyksos’u istila etmenin Mısırlıların savaş arabasını tanımasına neden olduğuna inanmaktadır. M.Ö. 15. yüzyıla kadar III. Thutmose’un emrinde 1000’den fazla savaş arabası vardı. Bu arabalar askerlere karşı kullanıldılar, eğitimsiz ve tecrübesiz askerler üzerinde oldukça büyük etkileri vardı. M.Ö. 1000’e kadar atlı süvariler savaş arabalarının yerini aldı.

Geçmişten Günümüze Atın Hikayesi

1. Hannibal’ın Çılgınlığı

hannibal-taktigi

Kartacalı Komutan Hannibal Barca Romalıları İkinci Kartaca Savaşı’nda (M.Ö. 218–201) psikolojik savaş teknikleri ile çıldırttı. M.Ö. 218’de Trebia Savaşı sırasında Hannibal Romalı birlikleri Numidyalı atlıların saldırısı ile Trebia Nehri’nden sürdü.

Hannibal diğer yanda pusuya yatmıştı ve altüst olmuş, yorgun, şaşkın bir şekilde ortaya çıkan Romalılara saldırdı. İleriki yıllarda Trasimene Gölü Savaşı’nda Romalı komutanların dik başlı tabiatından istifade ederek Flaminus’u kışkırttı.

Hannibal’ın ismi neredeyse savaş filleri ile Alplerden geçişi ile eş anlamlıdır. Gariptir ki, bu cesur psikolojik savaş girişimi aslında tam bir hataydı. Filler soğuk ortama alışık değillerdi. Yolculukta sağ kalanlar ise zayıf ve güçsüzdü.

Eskiçağ Medeniyetlerine Ait Açığa Çıkarılmış 10 Esrarengiz Harita

Araştıran ve Hazırlayan: Belgin AVŞAR

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.