Havari Pavlus’un Adımlarını Takip Etmek

0 128

“Non cuivis homini contigit adire Corinthum”

Her insanın Korint’e gitmesi ayrıcalık değildir. – Horacle

 

Neolitik çağlardan beri Korint şehrine yerleşim yapılmaktaydı. Coğrafi olarak Yunanistan anakarası ile Peloponnes arasındaki dar geçit Korint’e, Saronic körfezi doğusundaki Cenchreae limanı ve Korint Körfezi batısındaki Lechaion limanına giriş imkanı sağladı.  Aslında Korint  şehri deniz tüccarları için ideal yerleşim yeriydi. M.Ö. 7.yy’da inşa edilen bir taş yol ile -dioklos- bu iki liman birbirine bağladı. Gemilere ve kargolara yükler dar geçidi  geçen ahşap araçlar vasıtasıyla yüklenmekteydi ve bu şekilde hırsızlardan da kaçınılmaktaydı.

### Hristiyanlığın Nasıl Yayıldığını Merak Ediyorsanız Bu Yazımızı Mutlaka Okumalısınz

Apollon Tapınağı

Korint’in Dalgalarının Yükselişi ve Düşüşü

M.Ö. 7. yy’da Korint şehri Pers ve Peloponnesos savaşlarında düşse de şehir M.Ö. 338’de Makedonyalı Filip döneminde tekrar eski zenginliğini kazandı. Daha sonra M.Ö 146 yılında Romalılar şehir halkını kılıçtan geçirerek şehri tahrip etti. Bu şekilde şehir J. Sezar dönemine kadar (M.Ö.44) terk edilmiş bir şekilde kaldı fakat Sezar şehrin potansiyelini anladı ve onu Achaia eyaletinin merkezi yaptı.

Roma İmparatoru Claudius dönemi boyunca Korint şehri 300 yurttaş ve 460 kölelik bir nüfusa sahipti. Farklı kültürel yapısı ile Atina şehrinden daha canlı bir görünümdeydi. Uluslar arası ticaret ve limanlarından dolayı Korint şehrine Yunanlar, Romalılar, Yahudiler azad edilmiş köleler ve köleler yerleşmişti. Ticaretin yanında Afrodit inanç kültürü büyük bir gelir sağlayarak denizcileri cezp etti. Şehir ayrıca da tüccarların ve atletlerin ilgisini çeken Poseidon onuruna düzenlenen Geçit Oyunlarına da ev sahipliği yaptı.

### Aziz Paulus’un Yaptığı Tüm Seyahatler ve Hristiyanlığın Anadolu’da Yayılışını Bu Yazımızda Okuyabilirsiniz

Havari Pavlus Korint’e Ulaştı

Havari Pavlus, M.S. 50 yılında Atina’dan Korint’e seyahat etti. Eğer Pavlus gemi ile gitmiş olsaydı, o Cenchrreae limanından binecekti.  Eğer Atina’dan Korint’e karadan seyahat etseydi, o Eleusis sığınağından ve  Megara şehrinden geçecekti.  Bu şekilde o Korint şehrine kuzeybatı yolundan taşla döşenmiş Lechaion yolu boyunca girmiş olacaktı. Bu taşla döşenmiş yol duvarlarla takviye edilmişti ve Pavlus şehri girdiği zaman Hermes, Poseidon ve Artemis heykelleri tarafından karşılanmış olacaktı.  Eurkles hamamının hemen bitişiğinde Pavlus, Peribolos veya Apollo bahçesine girecekti. Apollo bahçesinde Pavlus, muhtemelen Lechaion yolunun sonunda bir evde yaşayan ortak çadır yapımcısı olan Aquila ve Priscilla’yı konuk edecekti…

Korinth Agora

Korint’in Sağlıklı Suyu

Eve yerleşmelerinden sonra Aquila ve Pavlus şehri keşfetmeye hevesliydi. Lechaion yolunun sonunda onlar agora’ya doğru basamakları çıktılar. Acrocorint’de ki çeşmenin kaynağı Achelous’un kızı olan Peirene’nin Artemis kazara onun oğlu Cenhrias’ı öldürdüğünde ağlamasıyla ortaya çıktı. Peirene çeşmesinin suyu Yunanistan’daki en sağlıklı su olarak düşünülmektedir. Mermer çeşme, şehir halkına içme suyu sağlayacak şekilde on beş oluk ağzına ve altı kemere sahipti.

Korinth Çeşme

Pavlus Korint’in Agorasına Ulaştı

Pavlus ve Aquila agoraya girişi olan Propylaea’yı  geçti. Güneş tanrısı Helios, onun oğlu Phaethon ve Herkül girişe göz kulak olmayı sürdürdü.  Pavlus, J.Sezar’ın ailesinin heykellerinin bulunduğu Julian Basilicasına gözlerini dikti ve  Basilica’nın basamaklarından Pavlus agora’nın doğu-batı görüş açısına sahipti.  Agora’nın güney yamacında stoa’nın merkezinde Roma konsüllerinin halka seslendiği bir Bema vardı.  Yüz heykelin stoanın önünde gösteriş yaptığı tahmin edilmektedir.  Ayrıca burada kanunların ilan edildiği Bouleuterion adında yönetim binası vardı. Pavlus ve Aquila kendilerini Bema’nın önüne yerleştirerek ve gözlerini batı tapınağına  çevirerek Fortuna, Herkül ce Poseidon’a adak adayacaktı. Bunun dışında Bir çeşme, bir yunus, Poseidon, Apollo, Afrodit, Hermes ve Zeus heykeliyle agoraya yukarıdan bakmaktadır.

Poseidon Heykeli

Kutsal Yay ve Korint’in Ünlü Tapınağı

Bema çaprazında kuzeybatı stoada çeşitli küçük dükkanlar vardı fakat burada başlıca cazibe yeri Propylaea’nın bitişiğindeki  kutsal yaydı. Pavlus ve Aquila kuzey batı stoa ardındaki tepeye yerleştirilen Apollo tapınağını kontrol etmeye karar verdi. Anıt tapınak M.Ö 550-525 yılları arasında  her biri doğu ve batı yamacında altı, kuzey ve güney yamacında on beş sütun ile Doric stilinde inşa edilmiştir. Pavlus ve Aquila  muhtemelen Apollo tapınağının batısına kurulan Glauke Çeşmesi’nin efsanesi hakkında meraklıydı. Glauke, Corint kralının ve Jason’ın ikinci eşi olan Creon’un kızıydı. Jason’ın ilk eşi Medea, Glauke’ye bir gelinlik gönderdi ve gelinlik alev aldı daha sonra Glauke çeşmeye atlayarak alevi söndürdü.

Kent İçinden Dış Kapıya Açılan Yol

Eve Dönüş

Eve geri dönüş yolunda onlar gözlerini Korint’i koruyan dağlık orman olan Acrocorint’e  ve Afrodit tapınağına çevirdi. Demeter ve onun kızının  tapınağı dağın eteklerine kurulmuştur.Korint şehri Troya kenti gibi asla antik özelliğini kaybetmedi fakat 19.yy’ın sonu itibariyle Apollo tapınağının arkeologların kazabileceği ayakta kalan sadece 7 sütunu vardı.

### Hristiyanlıkta Hac ve Hacılık Kavramı Yazımızı Mutlaka Okumalısınız

Çeviri: Serhat Pir Tosun
Kaynak: ancient-origins “Tracing the Steps of the Apostle Paul Through First Century Corinth

References

Hadjifoti, L 2004. Saint Paul his journeys through Greece, Cyprus, Asia Minor and Rome. Athens: Toubis Editions.

McRay, J 2008. Archeology and the New Testament.  Grand Rapids: Baker Academic.

Meletzis, S & Papadakis, H 1985. Corinth, Mycenae, Tiryns, Nauplia, Epidauros. 7th ed. Athens: Art Editions Meletzis & Papadakis.

Meinardus, OFA 2006. St Paul in Greece. 7th ed. Athens: Lycabettus Press.

Perego, G 1999. Interdisciplinary atlas of the Bible. London: St Pauls.

Reader’s Digest Association Inc 1989. Jesus and His times (ed) Ward, K. New York: Reader’s Digest.

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.