Tarama Etiketi

tarih

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 3

Avrupa dünyasının temelini oluşturan, Roma İmparatorluk Çağı'nın dört ürünü içinde Hıristiyanlık’taki süreklilik en çok göze çarpanıdır: Hıristiyanlık dogması ve Hıristiyan kilise hukuku Geç Roma döneminde ortaya çıkmıştı ve bu yeni din…

İNCELEME: ESKİÇAĞ’DA BEKÂRET ANLAYIŞI

Bekâretle saflık, masumiyet ve temizlik arasında bir bağ kurulmaktadır. El değmemiş, tecrübesiz toy olmak, kadınlığın kalitesini yükselten bir değer olarak kabul edilmektedir. Kadına telkin edilen şey, bekâretinin “doğanın hükmünü kıracak”…

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 1

Batı Avrupa dünyasının tarihsel olarak nasıl biçimlendiği ve kendine özgülüğü onun Antik Çağ dünyasının mirasçısı olarak kavranmasıyla anlaşılabilir ancak. Antik Çağ’ın mirasını ise esas itibariyle üç güçlü akım Avrupa dünyasına ve…

HRİSTİYANLIĞIN DOĞUŞU VE YAYILIMI

Hristiyanlığın Doğuşu Roma İmparatorluğu üç kıta üzerinde yayılmış, çok dinli, çok ırklı ve çok kültürlü bir mozaikti. Bünyesinde barındırdığı bütün dinlere karşı, o dönemde nadir rastlanabilecek bir hoşgörüyle bakıyordu. Ortam böyleyken…