Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Yaşamın Temelleri  4.1 milyar Yıl Önce Atılmış Olabilir

0 21


Araştırmalara göre yeryüzünde yaşam, gezegen meydana geldikten hemen sonra, 4.1 milyar yıl önce başlamış olabilir ki bu da bilim adamlarının sandığından daha öncesine dayanmakta.

Geçmiş araştırmalar, Yeryüzündeki yaşamın 3.83 milyar yıl önce oluştuğunu ileri sürüyordu. Yeni bulgular yaşamın 270 milyon yıl daha önce , Dünya oluştuktan hemen sonra başladığını  gösterdi.

Bilim adamlarının diğer bir öne sürdüğü görüş ise; şayet yaşam, nispeten hızlı bir şekilde birden bire meydana geldiyse, evrende yaşam bolca bulunabilir.
Kaliforniya Üniversitesi’nden jeokimya mühendisi  Mark Harrison bu konuda: “Yaşam ne kadar hızlı oluşursa, içinde yaşamın sürdürülebileceği, o kadar çeşitli ve ekstrem koşullar meydana gelir ve gelişir”. Yorumunda bulundu.

yaşamın temelleri

Geçmişe Ait Kayalar

Araştırmacılar Batı Avusturalya’da, erimiş kayadan forme edilen yaklaşık 10,000 zirkon¹ analiz ettiler. Zirkonlar ağır ve dayanıklı mineraller olarak bilinmektedir.Bunun bir örneği ise elmasın taklidi olarak kullanılan kubik zirkonlar(atom taşı)dır.Zirkonlar oluştukça,yakın çevredeki maddeleri çekip muhafaza edebilir, bu da zirkonları bir zaman kapsülü yapar. (Avustralya’nın Jack tepesinde bulunan küçük bir zirkon kristalinin 4.4 milyon yıl öncesine dayandığı  ve  Dünya’nın en eski kaya parçası olduğu düşünülmektedir.)
Yeni bir çalışma neticesinde, bilim adamları üzerinde siyah noktalar bulunan 656 zirkon tespit ettiler.Yaşamın anahtar bileşeni olan ve saf karbondan meydana gelen, grafit içerdiğini düşündükleri 656 zirkondan 79’u üzerinde inceleme yaptılar. Yaşam,  karbon izotoplarının² sadece belirli olanlarını içerir. Bu yüzden eski grafit parçalarındaki karbon izotopları yaşam belirtileri bulma konusunda bize bilgi verebilir.
Araştırmacılar grafiti sadece 79 zirkon içinden bulabilmişlerdi.
Harrison’un bu konuda düşüncesi:
”Ufak zirkon parçalarını el ile işlemek sinir bozucuydu. kafamızdaki saçın yarısı genişliğinde idi.”oldu.

Zirkonun içerisindeki uranyum-kurşun arası izotopların değerlikleri, zirkonun 4.1 milyar yıl yaşında olduğunu göstermişti. Harrison,şaşkınlığı hakkında şöyle dedi:
“Yirmi yıl önce bu inanca ters düşerdi ,3.8 milyar yıl öncesinin yaşayan bir kanıtını bulmak şok edici.”

Zirkonun içinde bulunan karbon, en yüksek değerliğe sahip karbon türüdür. Bu değer, fotosentez yapmak için güneş ışınını kullanarak, karbondioksidi şekere dönüştüren yaşam formlarının sonucudur.
“Yeryüzünde yaşamın, büyük bir hızla başlamış olma ihtimali içten bile değil” diye belirtti Harrison.Ve ekledi:
“Doğru ve belirli bileşenlerle hayatın temelleri hızlı atılmış gibi görünüyor.”

karbon bulguları

İlgili Yazılar
1 250

Yeryüzü başlangıçta bereketli ve yemyeşil miydi?

Bilim adamları, uzun bir süre boyunca Yeryüzünün başlangıçta kuru ve ıssız olduğuna inanmaktaydı. Yeni bulgular bunun aksini söylemekte.

Harrison: ”Uzun yıllardır, Dünya tarihinin ilk yüz milyon yılına ait dünyanın bulanık, cansız, sade bir gezegenden öte olmadığı kanaatindeki bakış açımız, aslında hiçbir gözlemsel delile dayanmamaktaydı.” diyerek belirtti.

Yeni keşifler, yaşamın Geç  Dönem Ağır Bombardımanı ’ndan ³ önce de var olduğu yönündeydi. Bu konuda Patrick Boehnke:  “Eğer Dünyadaki yaşam bombardıman esnasında sonlandıysa,o halde yaşam hızlı bir şekilde tekrar meydana gelmiş olmalı.”dedi.

Araştırmacılar, nispeten, eski çağa ait zirkonların içerisinde bulunan grafit hakkındaki yorumlarının ve gözlemlerinin arkasında durmakta.
Harrison:”Şuana dek hiç kimse zirkon içerisindeki grafit için biyolojik olmayan bir tanımlama getiremedi.” diyerek araştırmaların güvenirliliğini vurguladı ve gelecekte bine yakın carbon taşıyan zirkonları inceleyeceklerini de sözlerine ekledi.

Dipnot:

  1. Zirkon: Nezosilikat grubuna ait bir mineraldir. Felsik karakterdeki magmada bolca bulunur. Bünyesinde Hafniyum isotopunun yanı sıra radyoaktif uranyum ve radyojenik kurşun isotoplarını da bulundurur. Bu sebeple mineral, radyometrik yaşlandırma yöntemlerinde kullanılır.
  2. İzotop: Atom numarası aynı, kütle numarası farklı olan atomlara izotop denir. Diğer bir deyişle proton sayıları aynı (p.s= A.N), nötron sayısı + proton sayısı (K.N= p.s + n.s) farklı atomlara izotop denir.
  3. Geç Dönem Ağır Bombardımanı(Late Heavy Bombardment): Yakın Dönem Ağır Bombardıman(sıklıkla ay tufanı olarak bilinir) Ay üzerinde önemli sayıda çarpma kraterinin oluştuğuna ve aynı şekilde DünyaMerkürVenüs ve Mars’ta da benzer kraterlerin meydana geldiğine inanılan ve yaklaşık olarak günümüzden 3,800 ile 4,100 milyar yıl öncesi dönem.

 

Haber Düzenleme: Cihan Ünlü

Kaynak: www.livescience.com

nereye logo 5

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.