Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 2

0 47

Duygu yaşamlarının ifadesindeki canlılıkta açıkça görüldüğü gibi; felsefe, edebiyat ve sanat alanlarında ölümsüz eserler veren; fantezi dolu, hareketli, ama aynı zamanda istikrarsız olan Hellenler’in aksine; Romalılar, Roma kentini o zamanki dünyanın kültür merkezi haline getirdikleri zamanda bile, ciddi, akılcı, pratik ve istikrarlı idiler.

İlgili Yazılar
1 254

Roma’da, Roma’nın büyüklüğünün koşullarını oluşturan düzen anlayışı, çalışkanlık, hukuk sistemi ve ordu organizasyonu ile devlet yönetiminde gösterilen pratik yeteneğin yanı sıra, gene bireyci Hellenler’in aksine, kamusal faaliyetlerde −ister devlet kariyerindeki bir memur ve politikacı olarak, ister Forum Meydanı’ndaki bir avukat ya da arazideki bir subay olarak− her şeyden önce vatandaşın devlete ve topluma karşı görev ve sorumluluklarını yerine getirmesini ön planda tutan yönetici bir sınıf (Senatus aristokrasisi) bulunmaktaydı. Bu bakımdan, Roma’nın başarısı, her şeyden önce, bu “İmparatorluk” kavramında olmuş; Roma, içinde etnik bir birlik göstermeyen tüm Akdeniz Bölgesi’nde “kan temeli” üzerinde değil, “vatandaşlık ilkesi” ile siyasî-hukukî bir birlik oluşturmuş; bu şekilde tarihte ilk kez bir “devlet ulusu” yaratma başarısını da göstermiştir.

Antik Roma devleti bugün artık tamamen ortadan kalkmış ve Akdeniz dünyasındaki bu siyasal-kültürel mekân birliği bozulmuş olmakla birlikte, Roma’nın varlığının etkileri günümüze değin sürmektedir: Roma, sözünü ettiğimiz gibi, her şeyden önce, Antik Çağ sonrasında ortaya çıkan Avrupa dünyasının evrensel-uluslarüstü temeli olmuştur; bu temeli ise, Leopold von RANKE’nin 1854 yılında formüle ettiği gibi, Roma İmparatorluk Çağı’nın dört büyük ürünü oluşturuyordu:

— 1: Genel Antik Edebiyat (Hellen ve Latin yazarlar tarafından kaleme alınmış eserler),
— 2: Roma Hukuku ile “İmparatorluk” kavramı ve
— 3: Hıristiyan Kilisesi.

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 3

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 1

Prof. Dr. Bülent İPLİKÇİOĞLU

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.