Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi
Tarama Etiketi

antik roma

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 5

Antik Roma’nın Dünya Tarihi açısından önemini toparlayacak olursak: Roma Devri “Eskiçağ” dediğimiz büyük tarihsel devirler silsilesinin son safhasıdır. İ.ö. 8. yy.’dan İ.s. 5. yy.’ın sonlarına dek süren Roma Tarihi’ne, Bizans Tarihi’nin…

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 3

Avrupa dünyasının temelini oluşturan, Roma İmparatorluk Çağı'nın dört ürünü içinde Hıristiyanlık’taki süreklilik en çok göze çarpanıdır: Hıristiyanlık dogması ve Hıristiyan kilise hukuku Geç Roma döneminde ortaya çıkmıştı ve bu yeni din…

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 1

Batı Avrupa dünyasının tarihsel olarak nasıl biçimlendiği ve kendine özgülüğü onun Antik Çağ dünyasının mirasçısı olarak kavranmasıyla anlaşılabilir ancak. Antik Çağ’ın mirasını ise esas itibariyle üç güçlü akım Avrupa dünyasına ve…