Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Korku Duyulan Moğol Ordusunun Arkasındaki Güç: Komutan Subutay

0 178

Onlar, Timuçin’in Dört Köpeğidir. Alınları bakırdan yapılmıştır, çeneleri makas, dilleri delip geçen tığ gibidir, kafaları demirden, kırbaç gibi kullandıkları kılıçları vardır… Savaş günü geldiğinde düşman etini yalayıp yutarlar. Dikkatli olun, onlar artık zincirlerinden boşandılar ve neşeyle salyalarını akıtıyorlar. Bu dört köpek, Cebe, Kubilay, Çelme ve Subutay’dır.” – Moğolların Gizli Tarihi

### Antik Dönemin En Etkili Psikolojik Savaş Teknikleri Yazımızı Mutlaka Okumalısınız

Cengiz Han’ın sağ kolu olarak Subutay, cesur ve güçlü bir strateji uzmanı ve generaldi. Ünlü Moğol liderlerinin imparatorluklarını genişletmesine yardımcı olmada güvenilir bir tercihti. Moğollara küçük yaşta katılmasına rağmen Subutay’ın inanılmaz yetenekleri Cengiz Han’ın ‘savaş köpeklerinden’ biri olmasını sağladı.

‘Bahadır’ lakabıyla da bilinen Subutay, hem ünlü Moğol hükümdarı Cengiz Han hem de onun varisi ve oğlu Ögeday Han’a hizmet etmiştir. Moğol İmparatorluğunun en ürkütücü generallerinden biri olan Subutay Asya ve Avrupa’da çetin geçen sayısız sefere gönderilmiştir.

Bir Moğol liderinin tasviri

Genç Subutay

Subutay’ın 1160 ile 1170’li yıllar arasında doğduğuna inanılır. Kaynaklar da genellikle 1176 yılında doğduğunu söylüyor. Bu General, Moğol kabilesi olarak kabul edilmeyen Uriangkhai adında bir kabileye mensuptu. Bu insanlar, ormanlarda yaşar ve Moğolların aksine binicilikle değil de kürk ticareti ve demircilikle uğraşırdı. Subutay’ın bir demircinin oğlu olduğu ve bir kaynakta da babasının isminin Qaban olduğu söylenir. Bir demirci olarak Subutay’ın babası, silahlar ve pişirme kapları gibi kırık metal nesneleri onararak Moğollara hizmet etmiş olabilirdi. Belki de genç Subutay, Moğollarla bu şekilde tanışmıştı.

### Alt Sınıflardan Gelerek İmparatorluk Kuranlar Listemize Göz Atabilirsiniz

Subutay’ın Çinliler tarafından tasviri

Subutay, Cengiz Han’ın ordusuna gençken katılmıştı. Bir kaynağa göre Moğol ordusuna katıldığında sadece 14 yaşındaydı ve savaşa katılamayacak kadar küçük olduğu için Han’ın kapı görevlisi olarak atandı. Bu pozisyonu sayesinde Moğolların savaş sanatını öğrenmeye başlayan Subutay’ın binicilikte hiç tecrübesi yoktu. Ormanda yaşayan biri olarak bu yetenekten yoksun olduğu için ata binmeyi yanına görevlendirildiği Moğol subayından öğrendi. Bu subay aynı zamanda yay kullanmayı ve daha sonra bu ikisini birlikte kullanmayı da öğretti. Moğol ordusunu hafife alınmayacak bir ordu haline getiren şey, işte bu at ve yayı birlikte kullanabilmeydi.

Moğol süvarileri

Subutay, Moğol ordusunda en alt basamaktan başlayıp en üstlere kadar çıktı ve Cengiz Han’ın beyin takımının bir parçası oldu. Bu durum, çoğu kez Moğol liderinin insanları liyakatlerine göre atadığının kanıtı olarak gösterilir çünkü Moğol olmayan sıradan bir vatandaş Subutay, onun ordusunda yükselebilmiştir. Askeri bir komutan olarak Subutay, büyük ihtimalle Batı’ya yaptığı seferleriyle tanınır. Bu seferlerde Subutay, aralarında Rusların, Lehlerin ve Macarların da bulunduğu düşmanlara karşı Moğol ordusunu komuta etmiştir.

Subutay’ın sanatsal tasviri

Çok Yönlü General ve Strateji Uzmanı

Bu savaşlar sırasında Subutay, çok yönlü bir general ve strateji uzmanı olduğunu herkese gösterdi. Genellikle en büyük zaferi olan atfedilen Mohi Savaşı buna örnek olarak verilebilir. Bu savaş 1241 Nisanında Batu Han ve Subutay önderliğindeki Moğollarla Macar Kralı IV. Béla komutasındaki Macarları karşı karşıya getirmiştir. Savaşta, Sajó Nehrinin karşı tarafına konuşlanan Macar askerlerin kullandığı arbaletlerin yoğun ateşi altında kalan Moğollar normalden çok daha fazla ağır yara aldı. Daha fazla kayıp vermemek için normalde kuşatma zamanında kullanılan bir teknik olan askerlere taşlarla karşılık vermeye karar verdi. Aynı zamanda Moğollar Macarların yanından dolaşıp arkasına geçerek onları gafil avlamasına yardımcı olacak bir köprü geçici olarak nehrin aşağısına inşa edildi.

### Roma İmparatorluğunun Başına Bela Olmuş İnsanların Listesi

General Subutay ve General Cebe Ruslar’ı mağlup ediyor

Subutay’ın komutasında Moğol ordusu Doğu ve Orta Avrupa’nın büyük bir kısmını tahrip etti. 1241 yılının sonlarında Subutay Kutsal Roma İmparatorluğunu işgal etmeyi planlarken Ögeday vefat etti ve Moğol güçleri yeni Büyük Han’ı seçmek için eve döndü. Ögeday ölmeseydi Moğolların saldırıları karşısında hiçbir Avrupa ordusunun duramayacağı söylenmiştir.

İlgili Yazılar
1 250
Mohi Savaşı, 1241, Moğollar ve Macarlar arasında

Savaş Köpeğinin Ölümü

Yeni Han, Ögeday’ın oğlu Küyük seçildi ve 1246 yılında Subutay, Çinli Song Hanedanlığına karşı yönetilen sefere komutan olarak atandı. Subutay, o zamanlar 70 yaşındaydı ve bu, o dönemde bir askeri kumandan için oldukça ileri bir yaştı.

Sefer, 1247 yılına kadar sürdü. Bu seferden sonra Subutay, Moğolistan’a döndü ve 1248 yılında vefat etti. Lakabı ‘Bahadır’ın dışında Subutay, Cengiz Han’ın dört ‘savaş köpeklerinden’ biri olarak bilinir. Diğerleri, Çelme, Cebe (abisi) ve Kubilay’dı.

Ögeday Han
Moğollar ve Çinliler arasındaki bir savaş
KÖLELİKTEN SULTANLIĞA: ZİRVEYE DOĞRU MÜCADELE EDEN SAVAŞÇI “SULTAN BAYBARS”
HASSAS KRONOLOJİ, ORTA ASYA GÖÇEBE AT KÜLTÜRÜNÜN KÖKENLERİNE YENİ BİR IŞIK TUTUYOR
ORTA ÇAĞ DÜNYASINI DEĞİŞTİREN 10 CESUR KÂŞİF
MODERN YÖNTEMLER İLE İPEK YOLU HARİTASI YENİDEN ŞEKİLLENİYOR

Çeviri: Sinem Ayan

By Wu Mingren (ancient-origins)

References
Ankara Escort

Hickman, K., 2015. Mongol Invasions: Battle of Mohi. [Online]
Available at: https://www.thoughtco.com/mongol-invasions-battle-of-mohi-2360733

Hill, B., 2017. Subutai. [Online]
Available at: https://mongolhistorypodcast.wordpress.com/subutai/

New World Encyclopedia, 2015. Subutai. [Online]
Available at: http://www.newworldencyclopedia.org/entry/Subutai

Oestmoen, P. I., 1998. Subedei the Warrior. [Online]
Available at: http://www.coldsiberia.org/subedei.htm

Rea, C., 2016. Subutai: Dog of War — Silent, Insatiable and Remorseless, Part II. [Online]
Available at: http://www.camrea.org/2016/10/31/subutai-dog-of-war-silent-insatiable-and-remorseless-part-ii/

Rea, C., 2016. Subutai: Dog of War – Sophisticated Military Strategist Behind Genghis Khan’s Conquering Empire – Part I. [Online]
Available at: http://www.camrea.org/2016/10/24/subutai-dog-of-war-sophisticated-military-strategist-behind-genghis-khans-conquering-empire-part-i/

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.