Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Kayıp Prens ve ‘Zombi’ Kralın Korkunç Gizemi

0 150

Paul Doherty “Tutankhamun’un Gizemli Ölümü” adlı kitabında, Tutankhamun konusunda oldukça soğuk bir edilgenlik olduğundan bahsediyor. Normalde diğer kralların mezarlarındaki metinler şimdiki veya gelecek zamanda okunurken, Doherty’nin yorumuna göre Tutankhamun hakkındaki yazıtlar genelde edilgen şekilde yazılmış, özellikle üçüncü şahısla…

Ay, ağız açma törenini gerçekleştirirken. Tutankhamun’un mezarındaki duvar resmi (KV (Krallar Vadisi) 62).

Tutankhamun’un Mezarındaki Benzersiz Yönler

Sıra dışı olan daha çok şey var. “Ağız Açmanın” önemli ayini son kralın mezarının mühürlenmesinin üzerinden 70 gün geçene kadar Tutankhamun’un hiç taç giymemiş halefi tarafından gerçekleştirildi. Tutankhamun’in mezarında, kral tacı giyerken Ay’ın töreni gerçekleştirdiğini gösteren sahneler var. Bunun tek mantıklı açıklaması kralın uzun bir süredir ölü olması ve eski bir mezarda mühürlendiğidir. Mezarların ve tabutların aceleyle hazırlandığına ve tabutların daha büyük bir mezardan taşınmış olduğuna dair her işaret var.

Tutankamon’un Laneti Yazımızı Mutlaka Okumalısınız

Howard Carter (diz çökmüş), Mısırlı bir işçi ve Arthur Callender, Firavun Tutankamon’un mezarındaki mezar tapınakları eşiğinde.

YmnHtpIII’ün ardından yaşça en büyük prens ve Mısır tahtının varisi, “Tanrı TWT’nin Doğumu” anlamına gelen TwtMs’ydi. Tarihçi Ahmed Osman’dan öğrendiğimize göre bu, Mısır’da ‘TWT’, İbranicede ‘DWD’, İngilizcede ise DAVID’ti.

Onun mezarı bulunduğunda bomboştu ve görünüşe göre hazırlanmış olsa da hiç kullanılmadı. Cenaze ve mumyalanma töreni duvarlara eklenen son dokunuşlar değildi. O kadar genç ölmeseydi, Salim Amen III / YmnHtpIII’den sonra Mısır’ın bir sonraki kralı olurdu ve böylece YmnTwtAnkh, ‘Yaşayan Tanrılar Amen ve Davut olarak adlandırılırdı. Ancak bu, 1922’de Howard Carter tarafından bulunan genç krala verilen isimdi.

Howard Carter’ın Bulduğu Mezar Hediyeleri

Akhenaten ve ailesi Aten’e taparken

Ailesel Kökenin İncelenmesi

Etiyopyalı Kebra Nagast, Menyelek’in Davut olarak da adlandırıldığını ve onun Kral Süleyman’ın en büyük oğlu olduğunu söyledi. Biz Menyelek’in YmnTwtAnkh olduğunu aynı isme sahip olmalarından anlıyoruz. Twt (Davut) bir Ay Tanrısıydı ve Sami, bazı yerlerde Iah, Yahya da Lah olarak da bilinen başka bir Ay Tanrısına (EL) karşılık geliyordu. Efsaneye göre Süleyman, Habeşistan’dan Etiye Azeb adlı bir kızla evlendiği için Etiyopyalılar Prens TwtMs’yi kendilerinden biri olarak görüyorlardı. Bu, YmnHtpIII’ün en sevdiği kraliçesi Etiye için doğrudur, böylece kraliçe Zeba ya da Sheba(güneybatı) olmalıdır.

Prens TwtMs 20li yaşlarının başında öldüğü için küçük kardeşi babalarının yanında tahta geçti. Daha sonra AmenhotepIII’ün ölümünün ardından kardeşi adını YmnHtp değil, Akhenaten yaptı.

Mumyalama sürecini denetleyen Anubis. Ayrı ayrı mumyalanan organlar, aslan yatağının altındaki dört kanopik vazoya konur.

Akhenaten, Tanrı Ymn’e (Amen)adanan tüm tapınakları kapatmaya başladığında ve “Aten” adında görünmeyen yeni bir Tanrı inancı yaratmaya çalıştığında, etkilerin çok büyük olması gerekirdi. Karşıt düşüncedekiler onu başkent Uaset’ten çıkardı ve o da böylece Akhetaten adında yeni bir şehir kurdu. Akhetaten’in harabelerinde bulunan, anlatılan kötülüklerin daha da büyüğünden bahsettiği bildiriler gibi, bir şeylerin onu son derece etkilediğini biliyoruz.

Tek Tanrıya İnanan İlk Firavun Akhenaton Kimdir?

Firavun Tutankhamun düşmanlarını yok ederken. Tahtanın üzerindeki resim. Kahire Mısır Müzesi

Ölüyü Hayata Döndürme

Amen’in eski kilise ve rahipleri, Akhenaten’in Uaset’ten ayrılmasını eski ve en popüler inanç olan Amen’i yeniden sağlamak için bir fırsat olarak gördüler. Ay ve General Horemheb öncülüğünde, onlar Mısır’ı binlerce destekçisini ölümüne çalıştıran nefret dolu bir kraldan kurtarmanın yollarını arıyorlardı. Problem ise halkın en yaşlı kişinin kral varisi olabilme hakkına sahip olduğuna inanmasıydı. Mısır kralını değiştirmek için yalnızca bir yol olabilirdi. Bu da, büyük kardeşin hayata döndüğünü bir şekilde halka göstermekti. Zaten uzun mumyalama ayinleri sebebiyle krallarının tekrar doğacağına inanıyorlardı.

İlgili Yazılar
1 252

Bu, Akhenaten’nin bildirilerinde değindiği korkunç kötülük de olabilir. Aynı zamanda, kendisinin gerçek kral olduğuna dair iddiasını da açıklayabilir.

Ankh’ın kollarından asılı olduğunun ve hayatta olduğunu haykırdığının işareti

Şimdi ise, kayıp prens TwtMs gibi gerçek kimliği hakkında hiç şüphe bırakmayan YmnTwtAnkh’nın mezarındaki mesajları incelemeliyiz.

Eski Mısır bilimcileri sıklıkla mezarın diğer insanlara ait kişisel eşyalarla çabucak doldurulduğunu savunurlar. Eklemeyi unuttukları şey ise, bu yazıların bir zamanlar TwtMs’ye ait olduğu ve ölülerin kendi eşyalarının yaşamdan sonra da onlarla birlikte olması gerektiğidir.

Bir kırbaç sapında TwtMs ismi yazılıdır. TwtMs Memphis’de bir rahip olmuştu ve cübbeler onundu. Annesi Etiye’den alınan saç tutamı bir cofinettedeydi ve bu yüzden onun Akhenaten’in oğlu olmadığına dair kanıtlara yenisi eklendi. TwtMs Nübyelilere karşı bir seferberlik başlattı ve kralın mezarındaki göğüs, bu savaşın bir sahnesini tasvir etmektedir.

Sandalyenin üzerindeki kartuşlar

Kalan Mesajların Çözülmesi

Aynı zamanda, YmntTwtAnkh’ın AmenhotepIII’ün en büyük oğlu olduğunu gösteren en az dört anıt mevcut. Ve evet, oldukça şaşırtıcı bir şekilde, DNA’nın onun Akhenaten’in oğlu olduğunu ispatladığı iddiaları var fakat onun mumyası hiç bulunmadı ve tanımlanmadı. Ayrıca, Kumran Yazıtlarında Akhenaten’in İncil’deki Musa olduğunu gösteren iyi kanıtlara sahibiz.

Kate Phizakerley tarafından yapılan kapsamlı analiz, Akhenaten’in hiçbir durumda YmnTwtAnkh’nin babası olamayacağını gösteriyor – http://www.kv64.info/2010/03/dna-shows-that-kv55-mummy-probably-not.html. 18. Hanedan mumyalarının DNA sonuçları neden uzun süredir saklanıp kimsenin erişimine izin verilmiyor? Mısır’daki eski uygarlıkların gizlemeye çalıştığı şey ne?

Çocuk kralın mezarında bulunan ahşap büst

Genç kralın mezarında kalanların en güçlü mesajı, sandalyesinin arkasındadır. Sadece prens TWT MS ve kral YMN ANKH TWT olarak değil, aynı zamanda onun prens kimliği de büyük hiyerogliflere yazılmakta çünkü bu, Ankh’ın kollarından asılı olduğunun ve hayatta olduğunu haykırdığının işaretidir.

Bizim şu anda kartuş olarak adlandırdığımız şeklin içine kralların adları yazılırdı. Şaşırtıcı bir şekilde sandalyede, kartuşun iki katı olan kraliyet figürünün her iki tarafındaki çerçeveli dikdörtgen, onun prens adı TWT MS’den çok daha küçük kalmaktadır. Sandalyeyi tasarlayan her kimse şüphesiz ki ikisini aynı bırakıyordu ve gelecekte de mezarının içine bakanların, onun Süleyman’ın en büyük oğlu TWTMS olduğunu bilmelerini önemli kılıyordu.

Öteki taraflarda, solda ve sağda, baskın takımyıldızını Koç olarak gören Mısır’daki İbraniler, İncil’de geçen ismiyle Koyun’a hükmedildiğini gösteren Yunanların Hyksos ve onların ‘Hek’ diye adlandırdıkları uzun bir asa tutmaktadır. Bu Mısırlılar, Tanrı’nın oğlunun sığır şeklinde dünyaya geldiği yemlik olarak, Boğa’nın önceki takımyıldızını gördüler. Bu nedenle her iki insanın hükümdarı olduğunu kanıtlamak için bir omzunun üzerinde asa, diğerinde sığır döveni taşıyan çok sayıda firavun gösterilmektedir.

Sandalye aynı zamanda, iki öküzü zafer ve iki elin de asayı tutmasını güç (eylem ve şiddet) olarak tasvir etmektedir. Bunlar, Nübyelilere karşı savaşan prensin düşündüğümüzden daha aktif ve fiziksel olarak güçlü olduğu anlamına gelmektedir.

Sandalyedeki diğer hiyeroglifler, onun iki toprağın kralı olduğuna ve ölümsüz olup hayat verdiğine vurgu yapmaktadır.

Kral Tutankhamen ile kayıp prensi birbirine bağlayan bu sandalye ve taştan yapılmış ankh, yalnızca onların aynı kişi olduğu anlamına gelebilir. Kral olarak tahta çıktığı M.Ö. 1321 yılı da önemli, çünkü o tarihte Tanrı Yah ya da Iah’ın(Mısır dilinde MS IAH)  doğumunun tekrar gerçekleşmesi bekleniyordu. Bu sadece Akyıldız’ın Yıllık Helyak Doğuşu’nun kuzey yarımküre yaz gündönümüyle çakıştığı her 1460 yılda bir gerçekleşirdi. Luksor’da bulunan Süleyman Tapınağı’ndaki bir sahnede resmedilmiş üç bilge kral, hikâyenin daha çok aşina olduğumuz son versiyonuna döndürüldüğü için bir diğerine, Balık Çağı süresince yani MS 139 yılına kadar rastlanmayacaktı.

Amen ve Ay rahiplerinin, Mısır’ın adil kralı olan ve yeniden canlandırılan bir prensin oyununu ne zamandır sürdürdüğü belli değil. Cesedi bir çeşit tahtırevana koyduklarında ve halk arasında topluca dini bir tören yaptıklarında, onun mumyalanmış kalıntılarına bir zarar gelebilir.

Tutankhamon Altın Lahdi Hakkında Bilinmeyenler

Çeviri: Ankara Escort/strong>

Kaynak: Ankara Escort

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.