Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

İlk İnsanlar Kuzey Amerika’ya Aslında Düşünülenden 10.000 Yıl Önce Ulaşmışlar

0 16

İnsanoğlunun Bering Boğazı üzerinden Kuzey Amerika’ya ilk gelişi 10.000 yıl daha önce bir tarihe dayanmakta. Bu su götürmez gerçek, Oxford Üniversitesi Radyokarbon Hızlandırıcı Birimi Müdür Yardımcısı Dr. Thomas Higham’ın da katkılarıyla Montreal Üniversitesi Antropoloji Bölümü profesörü Ariane Burke ve onun doktora öğrencisi Lauriane Bourgeon tarafından kanıtlandı.

En eski tarihli arkeolojik kazılara bakıldığında,  şimdiye kadar milattan önce 14.000 yıllarında olduğu tahmin edilen Kuzey Amerika’daki en eski yerleşim tarihinin şuan milattan önce 24.000 yılında yani buzul çağının zirvesinde (Son Buzul Maksimum Dönemi) olduğu tahmin ediliyor.

Araştırmacılar bunu, Alaska sınırı civarındaki Kuzey Yukonda, Bluefish Nehri kıyısında bulunan Bluefish mağaralarındaki insan yapıtları sayesinde keşfettiler. Bu kazı 1977-1987 yıllarında arkeolog Jacques Cinq-Mars tarafından gerçekleştirildi. Araştırmacılar, hayvan kemiklerinin yaşını belirleyen radyo karbonlardan yola çıkarak bu bölgedeki insan yerleşiminin milattan önce 30.000 yılına kadar dayandığını ileri sürdüler.

Benzer çağa ait başka kazıların bulunmamasından dolayı, Cinq-Mars’ın varsayımı bilim camiasında son derece tartışmalı bir konu olarak kaldı. Ayrıca, Bluefish mağaralarında at, mamut, bufalo ve ren geyiği kemiklerinin varlığının insan faaliyetlerinden kaynaklandığına dair bir kanıt bulunmamakta.

Bourgeon kesin bir kayıt elde etmek için, kazıdan seçilen ve Gatineau’daki Kanada Tarih Müzesinde korunan yaklaşık 36.000 kemik parçasını inceledi ve bu muazzam projeyi bitirmesi 2 yılını aldı. Udem’in Ekomorfoloji ve Paleoantropoloji Laboratuarı’nda yapılan bazı parçaların kapsamlı analizi sonucunda 15 kemikte inkâr edilemeyecek insan faaliyeti izlerinin bulunduğu ortaya çıktı.

Mağara 2 den çıkan bu atın alt çenesi, dilin yüzeyinde bulunan birtakım kesik izlerini gösteriyor. Bu kesiklerden hayvanların dilinin taş bir aletle kesildiğini anlamak mümkün.
Mağara 2 den çıkan bu atın alt çenesi, dilin yüzeyinde bulunan birtakım kesik izlerini gösteriyor. Bu kesiklerden hayvanların dilinin taş bir aletle kesildiğini anlamak mümkün.

20 civarındaki diğer parçalar da aynı türden bir faaliyetin izlerinin muhtemel olduğunu gösterdi.

Burke: “Kemiklerin yüzeyinde bulunan bu v şeklindeki çizgiler dizisinin hayvanların derisini yüzmede kullanılan taş aletler ile yapıldığı bir gerçek ve hiç şüphe yok ki bunlar,  insanların oluşturduğu kesik izleridir.”

İlgili Yazılar
1 255

Bourgeon kemikleri daha ileri bir radyo karbon tarihlemesine gönderdi. En eski parça yani görünüşe göre dili kaldırmak için kullanılan bir taş aletin izlerini gösteren bir atın alt çenesi, radyo karbon tarafından 19.650 yıllarında olarak tarihlendirilmiş.  Ki bu da cal M.Ö. (Milattan önce kalibre tarihler) 23.000-24.000 arasına denk geliyor.

Burke: “Keşfimiz önceki analizleri desteklemekle birlikte bunun Kanada’daki bilinen en eski insan yerleşimi kazısı olduğunu ve aynı zamanda Batı Beringiya’ya yerleşimin Buzul Çağı sırasında başladığını gösteriyor.”

Beringiya, Kuzeybatı topraklarındaki Mackenzie Nehrinden Rusya’daki Lena Nehrine kadar uzanan geniş bir bölgedir. Burke’e göre nüfus genetiği konusundaki çalışmalar, birkaç bin kişiden oluşan bir grubun 15.000 ila 24.000 yıl önce Beringiya’da dünyanın geri kalanından ayrı olarak yaşadığını gösterdi.

Burke: “Keşfimiz,’Beringiya duraksaması (veya genetik izolasyon) hipotezi’ni destekler yönde. Genetik izolasyon, coğrafi izolasyona karşılık gelecekti. Son Buzul Maksimum Dönemi sırasında, Beringiya, insanoğlunun Batı’ya işgali yüzünden buzullar ve bozkırlar tarafından Kuzey Amerika’dan izole edilmiş durumdaydı.  Burası potansiyel olarak bir sığınma yeriydi.”

Bu nedenle Bluefish Mağaralarının Beringiyalıları, son buzul çağının sonunda tüm adayı (Güney Amerika sahilleri boyunca) kolonize eden insanların ataları arasındaydı.

Lauriane Bourgeon’un doktora araştırmasının sonuçları, PLoS One’ın 6 Ocak baskısında “Son Buzul Maksimum Dönemi’ne Dayanan Kuzey Amerika’da En Eski İnsan Varlığı: Kanada, Bluefish Mağaralarından Yeni Radyokarbon Tarihleri” başlığı altında yayınlandı.  Makale,  Profesör Burke ve İngiltere’deki Oxford Üniversitesi Radyokarbon Hızlandırıcı Birimi’nden Dr. Thomas Higham tarafından yazıldı.

Asya’ya Özgü Metaller Yüzyıllar Öncesine Dayanan Ticareti Ortaya Çıkardı

Çeviri: Özge Sertbaş

Kaynak: phys

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.