Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

Genetik Araştırmalar Madagaskar’da Yaşayan İnsanların Kökenini Saptıyor

0 20

Fransa, Madagaskar, Endonezya, Almanya ve Avustralya’dan kalabalık bir araştırmacı ekibi, Madagaskar’da yaşayan yerlilerin genetik bir incelemesini yaptı. Araştırma grubu Ulusal Bilimler Akademisi Bildirilerinde (Proceedings of the National Academy of Sciences) yayınlanan makalelerinde adadaki insanlardan genetik malzeme alınmasını ve bunlar üzerinde yapılan analiz çalışmalarının ortaya çıkardıklarını özetlemektedir.

Madagaskar, elbette Mozambik kıyılarında yer alan büyük bir adadır – eşsiz bitkileri ve hayvanlarıyla yaygın bir biçimde tanınır hale gelmiştir. Daha az bilineni ise adada yerli halkın da yaşamasıdır. Bu halk Malagasi olarak bilinir ve hem Afrikalı hem de Asya kökenli olduklarına inanılmaktadır. Ancak insanların ilk kez Madagaskar’a ne zaman yerleştikleri ve bu iki grubun nasıl biraya geldiği muammadır. Malagasilerle ile ilgili önceki çalışmalar, ortak ya da farklı kültürel adetler ve dilbilim üzerine odaklanmıştır – adadaki halkın konuştuğu dil, diğer Pasifik adalarında yaşayan insanlar tarafından da kullanılan Avustronezya dili olarak bilinen bir dil ailesine aittir. Bu yeni çabayla, araştırmacılar halk üzerinde genetik bir araştırma yaparak daha kesin bilgiler edinmeye çalışmıştır. Araştırmacılar, toplam olarak adanın 257 köyünden 2.700 kişiden örnekler toplamıştır; test edilen kişilerin yaş ortalaması 61’dir.

Ekip, alınan örneklerin mtDNA analizini gerçekleştirmiş ve hem Asya hem de Afrika soylarından yaklaşık olarak eşit katkılar bulmuştur – Afrikalı soyların Asyalı Y kromozomlarında daha sık görüldüğü, bunun da erkeklerin Afrika kökenlerine yönelik bir temayül olduğu öne sürüldü. Ekip ayrıca Afrika kökenlilerin Asya kökenlilere oranının coğrafi bölgeye göre değiştiğini tespit etmiştir. Orta kesimlerdeki dağlık bölgelerde yaşayanların daha çok Asya kökenli, ada kıyılarında yaşayanların ise daha çok Afrika kökenli olduğu gösterilmiştir. Ekibe göre, bu sonuçlar adadaki karışmanın heterojen bir şekilde gerçekleştiğine işaret etmektedir. Bu durum Asya ve Afrika’dan gelen insanların adayı birbirinden bağımsız olarak sömürgeleştirdiğini akla getirmektedir.

Analiz ayrıca, iki grup arasındaki karışmanın yaklaşık 500 ile 900 yıl önce gerçekleştiğini ileri sürmektedir; bununla birlikte, Asya / Afrikalı soyları arasında daha sonra başka bir kümelenmenin daha gerçekleştiği de belirtilmiştir. Bu, araştırmacılara göre coğrafi ayrılmanın yalnızca birkaç yüzyıl içerisinde insanlar arasında genetik farklılıklara yol açabileceğini göstermektedir.

İlgili Yazılar
1 254

Özet

Afrika’nın doğu kıyısından yaklaşık 400 km uzaklıkta bulunan Madagaskar, hem Güneydoğu Asya’dan hem de Doğu Afrika’dan gelen kültürel, dilsel ve genetik özellikler sergilemektedir. Yerleşim tarihi tartışmalıdır; bu nedenle 257 köy ve 2.704 Malagasi bireyin gen çeşitliliğini (anne tarafı soyları, baba tarafı soyları ve genetik veri dâhil olmak üzere) yüksek çözünürlükte örneklemek için ağ tabanlı bir yaklaşım kullanılmıştır. Bütün Malagasi bireyler için Avrupa’dan ve Ortadoğu’dan baba tarafı katkısı sınırlı düzeyde olmakla birlikte ortak bir Bantu ve Avustronezya kökeni buluyoruz. Karışma ve demografik büyüme son milenyumda Madagaskar’da yerleşimin hız kazanması sonucu yakın zamanda yaşanmıştır. Bununla birlikte, Afrika ve Asya kökenlerin ada genelinde dağılımı, karışmanın cinsiyet eğilimli olduğunu ve heterojen olarak gerçekleştiğini göstermektedir. Bu durum Madagaskar’da önceden karışmış bir nüfusun yerleşmesinden ziyade adanın Afrika ve Asya’dan bağımsız olarak sömürgeleştirildiğini ortaya koymaktadır. Ayrıca, mevcut genetik çeşitlilik üzerinde, karışmadan bağımsız olarak, birkaç yüzyıl insan nüfusunda saptanabilir bir genetik yapı oluşturmak için yeterli olduğuna işaret eden coğrafi etkiler söz konusudur.

Buz Devri Avrupasının Genetik Tarihi

Çeviri: Zeynep Atademir

Kaynak: phys

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.