Category: Tarih

1 3 4 5 6 7 50 / 64 POSTS
Yazının İcadı: “Yazıya Neden Gerek Duyuldu”

Yazının İcadı: “Yazıya Neden Gerek Duyuldu”

"Dil, insanlar arasında anlaşmayı (insanların kendi aralarındaki her türlü duygu ve düşünceleri ve yargılarını birbirlerine iletmede kullandıkları) ...
ANTİKÇAĞ VE TÜRKİYE – 1

ANTİKÇAĞ VE TÜRKİYE – 1

ANTİKÇAĞ’IN VE ANTİKÇAĞ BİLİMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN TAŞIDIĞI ANLAM VE ÖNEM Türkiye; Avrupa ve Önasya tarihinin tüm evrelerini yaşamış, klâsik anlamda B ...
Büyük İskender’in Büyüleyici Hayvanları: Filler, Tavus Kuşları ve Atlar

Büyük İskender’in Büyüleyici Hayvanları: Filler, Tavus Kuşları ve Atlar

Büyük İskender, görünüşe göre iktidarın sembolü olan her şeye hayrandı. Hayvanlara olan ilgisi herkes tarafından bilinirdi. Belki de davranış ve görün ...
Eskiçağ Kültürlerinde Dünya ve İnsanın Yaratılışı -Bölüm 1- “Sümerler”

Eskiçağ Kültürlerinde Dünya ve İnsanın Yaratılışı -Bölüm 1- “Sümerler”

Bilindiği üzere gaz, toz yıldızlar ve yıldız sistemlerinden oluşan evren, binlerce galaksiyi içerir. Ve bu binlerce galaksinin içerisinde yüz milyonla ...
BÜYÜK İSKENDER’E BABASINDAN KALAN MİRAS “YUNAN BİRLİĞİ”

BÜYÜK İSKENDER’E BABASINDAN KALAN MİRAS “YUNAN BİRLİĞİ”

Makedonya, Balkanlar ile Yunanistan yarımadası arasında yer alır. M.Ö. 12. Yüzyıl içinde kuzey kökenli istila dalgası Dorları da yerinden oynatmış ve ...
TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 5

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 5

Antik Roma’nın Dünya Tarihi açısından önemini toparlayacak olursak: Roma Devri “Eskiçağ” dediğimiz büyük tarihsel devirler silsilesinin son safhası ...
TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 4

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 4

Roma hukukunun Avrupa’daki iktibası uzun süren, karmaşık bir süreçti. Roma’nın edebiyat ve sanat alanındaki mirasında da benzer bir durum söz konusudu ...
TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 3

TARİH DERSLERİ: ANTİK ROMA VE MİRASI – 3

Avrupa dünyasının temelini oluşturan, Roma İmparatorluk Çağı'nın dört ürünü içinde Hıristiyanlık’taki süreklilik en çok göze çarpanıdır: Hıristiyanlık ...
Viking Baskınlarının Gerçek Nedeni Çok Başkaymış?

Viking Baskınlarının Gerçek Nedeni Çok Başkaymış?

Yeni araştırmaya göre, İskandinavya'ya saldıran barbar ve yağmacı Vikingler, sadece bir sürü yalnız kalpli bekâr olabilir. 750-1050 yılları arasına ...
İNCELEME: ESKİÇAĞ’DA BEKÂRET ANLAYIŞI

İNCELEME: ESKİÇAĞ’DA BEKÂRET ANLAYIŞI

Bekâretle saflık, masumiyet ve temizlik arasında bir bağ kurulmaktadır. El değmemiş, tecrübesiz toy olmak, kadınlığın kalitesini yükselten bir değer o ...
1 3 4 5 6 7 50 / 64 POSTS

gamia porno porn nano