Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi
Tarama Kategorisi

Araştırma

Hititler’de Din, Ritüel, Tıp ve Kehanet

HİTİTLER’DE DİN Hristiyanlık, Yahudilik ve Müslümanlık gibi tek tanrılı dinlerin çok tanrılı dinlere göre büyük bir avantajı olmuştur: Tek tanrıyla iletişim kurmak çok daha kolay, daha açık bir süreçtir. Çok tanrılı bir dünyadaki…

ANTİKÇAĞ VE TÜRKİYE – 3

ANTİKÇAĞ'IN VE ANTİKÇAĞ BİLİMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN TAŞIDIĞI ÖNEM Şunu açıklıkla itiraf etmek gerekir ki, Batı’da, dün olduğu gibi bugün de, genel olarak hâlâ negatif bir Türk-imajı mevcuttur. Bunun en önemli etkenlerinden biri,…

ANTİKÇAĞ VE TÜRKİYE – 2

ANTİKÇAĞ’IN VE ANTİKÇAĞ BİLİMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN TAŞIDIĞI ANLAM VE ÖNEM Hellence’nin Anadolu’da halk diline dönüşmesi olgusunu, Roma İmparatorluğu’nun resmî dili olan Latince gibi tüm Batı dillerini etkilemiş ve biçimlendirmiş güçlü bir…

ANTİKÇAĞ VE TÜRKİYE – 1

ANTİKÇAĞ’IN VE ANTİKÇAĞ BİLİMLERİNİN TÜRKİYE İÇİN TAŞIDIĞI ANLAM VE ÖNEM Türkiye; Avrupa ve Önasya tarihinin tüm evrelerini yaşamış, klâsik anlamda Batı ve Doğu dünyasının bütün kültür ürünlerini bünyesinde toplamış, dünyada tek ülkedir.…