Arkeoloji ve Gezi Kültürü Dergisi

ASURLU TÜCCARLARIN ANADOLU’YA GELİŞ NEDENLERİ

0 41

M.Ö. II. binyılda Mezopotamya’da İsin ve Larsa Hanedanları zamanında Sümer egemenliğinin zayıflaması ve Sami halklarının da güçlenmesi sonucu devlet ve mülkiyet anlayışlarında birtakım değişiklikler olmuştur. Şehir devletleri yerini merkezi yönetimle idare edilen Sami devletlerine bırakmıştır. Sami devleti olan Asur ve Babil de bu değişimden etkilenmiş ve birtakım düzenlemeler yapmışlardır.

Sümerlilerin eski devlet mülkiyeti sisteminin yerine Asur’da şahsi mülkiyet sisteminin hakim görüş halini alması, neticesinde Asur devleti ve halkı süratle kalkınmış, dışarı açılma ihtiyacı duymuştur. Alışveriş şartları bakımından Anadolu en müsait pazar sayılmıştır.

Bu dönemde Anadolu’da sulh ve sükûn ortamının bulunması Asurlu tüccarların Anadolu’yu pazar olarak seçmelerinin en önemli sebeplerinden birisidir. Zira kervanlar Asur’dan Anadolu’ya altı ay kadar bir süre zarfında ulaşabilmekteydiler. Ticaret kervanlarının güvenli bir biçimde gidebilmesini sağlamak için Anadolu’nun yerli beyleri yol güzergâhları boyunca karakollar kurmuşlardır.

asur-nehir

İlgili Yazılar
1 250

Anadolu’nun zengin yeraltı ve yerüstü kaynaklarına sahip olması, Asurlu tüccarların Anadolu’nun bu zenginliklerini Asur’a taşımak istemeleri sonucu Anadolu, Asurlular için ticari bir pazar olarak görülmüş, siyasi ve idari bir hakimiyet sözkonusu olmamıştır. Asurlu tüccarlar Anadolu’nun zengin madenlerini (bakır, altın, gümüş, amūtum) Asur’a taşımak için Anadolu’da kārum ve wabartum adı verilen teşkilatlar kurmuşlardır. Anadolu bir pazar haline gelirken Güney Mezopotamya’da da Asur şehri büyük bir ticaret merkezi haline gelmiştir. Burada Asur’un dört istikametinden gelen malların mübadelesi ve satışı yapılmış, Anadolu ve Babil malları burada bol bol alınıp satılmış ve mübadele edimiştir.

Sonuç olarak Asur devleti, elindeki malları ihtiyaç duyulan pazarlara satmak, oradaki kıymetli malları da Asur’a çekmek için sistemli bir faaliyete girişmiş ve bu iş için Kuzey Mezopotamya’ya en yakın yer olan Anadolu’yu seçmiştir. Eskiçağ tarihinde bu döneme Asur Ticaret Kolonileri Çağı denilmiştir.

asur-tasimaciligi

 

Kaynak: Tülay ŞAHİN, “ASUR TİCARET KOLONİLERİ ÇAĞI’NDA ULAŞIM VE HABERLEŞME“, Yüksel Lisans Tezi, Ankara, 2007

Cevap bırakın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.